GDPR-kompatibel dokumenthåndtering med tofaktorautentisering

Det er mange gode grunner for en bedrift til å se over dokumentløsningen sin. Beskytte seg mot datainnbrudd, arbeide mer miljøbevisst og minske papirforbruket, redusere utskriftskostnadene samt spare administrativ tid, for eksempel.

O.M SafePrint
Vi tilbyr en GDPR-sikker dokumenthåndteringsløsning med 2-faktorautentisering. Løsningens avanserte teknologi klarer høyeste krypteringsstandard, og beskytter harddisken med sikker kryptering. Ingen får tilgang til MFP-maskinen uten sitt eget smartkort og personlige PIN-kode. Med O.M SafePrint hindrer du dermed at sensitive opplysninger havner i feil hender.

Ved bytte eller fornyelse av MFP
Alle multifunksjonsmaskiner som har O.M SafePrint installert, er GDPR-kompatible. Når du bytter ut eller oppgraderer maskinene dine, trenger du derfor aldri å bekymre deg for at den lagrede informasjonen kommer på avveie. O.M SafePrint er en integrert løsning, som er enkel å bruke og fungerer sømløst. Den krypterer «real time». Så fort MFP-maskinen mister strøm eller skrus av vil all lagret informasjon bli låst og kryptert helt til løsningen autentiserer riktig nøkkel og pin kode. 

Krypteringsalgoritme: AES-256 XTS og full diskkryptering
Grensesnitt: SATA III og kompatibel med multifunksjonsmaskiner (MFP)
Tilkoblingstype: Micro SATA-kontakt
ROHS Recast-kompatibel: I overensstemmelse med 2011/65 / EU-standarden
Autentiseringsmodus: 7-16 tegn PIN + smart kort (2-faktor autentisering)
Tilleggsfunksjoner: Ingen programvare eller drivere kreves. Krypteringsnøkkel er aktivt fjernet når den er slått av (inkl. dvalemodus)

Les mer om våre vilkår

Visste du at

O.M SafePrint passer for alle virksomheter som behandler sensitiv informasjon, uansett om det gjelder offentlig eller privat sektor.

Sikkerhetsegenskaper

Det kreves både et smartkort og en personlig PIN-kode for å få tilgang til MFP-maskinen. Altså kreves både noe du har og noe du vet. Du som brukere kan endre passordet. Det unike med O.M SafePrint er at krypteringsnøkkelen aktivt slettes når du slår av MFP-maskinen. Nøkkelen lagres i stedet kryptert på et separat, PIN-beskyttet smartkort. Våre smartkort er små, avanserte dataenheter med innbruddsikker teknologi, sertifisert isamsvar med internasjonal standard EAL5+. Teknologien oppfyller myndighetenes strengeste sikkerhetskrav.

Krypteringsnøkkelen

O.M SafePrint bruker en datakrypteringsnøkkel (DEK) for å kryptere/dekryptere data på en harddisk. Krypteringsnøkkelen overføres fra kortleseren til O.M SafePrint når brukeren er autentisert. For sikker overføring brukes Transport Layer Security (TLS). Nøkkelen krypteres og signeres digitalt, og garanterer dermed at det virkelig er en gyldig nøkkel.

Tilleggsfunksjoner:

  • I overensstemmelse med 2011/65 / EU-standarden
  • FIPS 140-2 Nivå 3 – fysisk manipulasjonsmotstand og identitetsbasert autentisering.
  • FIPS 140-2 Nivå 4 – høyeste sikkerhetsnivå.

Vi sletter innholdet på din MFP-maskin!

Ønsker du slette innholdet på harddisken på din multifunksjonsmaskin? Vi gjør dette på en trygg og sikker måte, slik at all informasjon slettes i henhold til GDPRs regelverk. Du får et sertifikat når jobben er gjort, som beviser at din multifunksjonsmaskin er GDPR-kompatibel. Kontakt oss så gir vi deg et tilbud!

Chat med oss
Chatten er stengt