{{ctrl.viewMoreText}}

O.M SafePrint holder tett

Det er ingen hemmelighet at harddisken på en datamaskin lagrer informasjon. Derimot er det ikke alle som tenker på at det samme gjelder de fleste multifunksjonsmaskiner. Eller MFP-maskiner, som de også kalles. Alt du skriver ut, skanner eller kopierer lagres, og utgjør dermed en sikkerhetsrisiko.

GDPR-sikker kryptering
Med vår krypteringsløsning O.M SafePrint kan du trygt og sikkert håndtere all informasjon i henhold til GDPRs regelverk. Løsningens avanserte teknologi er basert på AES 256, som er høyeste krypteringsstandard, og beskytter harddisken med sikker kryptering. For å få tilgang til MFP-maskinen, må alle brukere ha sitt eget smartkort med personlig PIN-kode. Med O.M SafePrint hindrer du dermed at sensitive opplysninger havner i feil hender.

Ved bytte eller fornyelse av MFP
Alle multifunksjonsmaskiner som har O.M SafePrint installert, er GDPR-kompatible. Når du bytter ut eller oppgraderer maskinene dine, trenger du derfor aldri å bekymre deg for at den lagrede informasjonen kommer på avveie. O.M SafePrint er en integrert løsning, som er enkel å bruke og fungerer sømløst. Krypteringen aktiveres når du slår på MFP-maskinen, og er aktiv helt til du slår den av igjen. Enkelt og greit.

Krypteringsalgoritme: AES-256 XTS og full diskkryptering
Grensesnitt: SATA III og kompatibel med multifunksjonsmaskiner (MFP)
Tilkoblingstype: Micro SATA-kontakt
ROHS Recast-kompatibel: I overensstemmelse med 2011/65 / EU-standarden
Autentiseringsmodus: 7-16 tegn PIN + smart kort (2-faktor autentisering)
Tilleggsfunksjoner: Ingen programvare eller drivere kreves. Krypteringsnøkkel er aktivt fjernet når den er slått av (inkl. dvalemodus)

Les mer om våre vilkår

Visste du at

O.M SafePrint passer for alle virksomheter som behandler sensitiv informasjon, uansett om det gjelder offentlig eller privat sektor.

Sikkerhetsegenskaper

Det kreves både et smartkort og en personlig PIN-kode for å få tilgang til MFP-maskinen. Altså kreves både noe du har og noe du vet. Du som brukere kan endre passordet. Det unike med O.M SafePrint er at krypteringsnøkkelen aktivt slettes når du slår av MFP-maskinen. Nøkkelen lagres i stedet kryptert på et separat, PIN-beskyttet smartkort. Våre smartkort er små, avanserte dataenheter med innbruddsikker teknologi, sertifisert isamsvar med internasjonal standard EAL5+. Teknologien oppfyller myndighetenes strengeste sikkerhetskrav, og brukes blant annet av Forsvaret.

Krypteringsnøkkelen

O.M SafePrint bruker en datakrypteringsnøkkel (DEK) for å kryptere/dekryptere data på en harddisk. Krypteringsnøkkelen overføres fra kortleseren til O.M SafePrint når brukeren er autentisert. For sikker overføring brukes Transport Layer Security (TLS). Nøkkelen krypteres og signeres digitalt, og garanterer dermed at det virkelig er en gyldig nøkkel.

Tilleggsfunksjoner:

  • I overensstemmelse med 2011/65 / EU-standarden
  • FIPS 140-2 Nivå 3 – fysisk manipulasjonsmotstand og identitetsbasert autentisering.
  • FIPS 140-2 Nivå 4 – høyeste sikkerhetsnivå.

Vi sletter innholdet på din MFP-maskin!

Ønsker du slette innholdet på harddisken på din multifunksjonsmaskin? Vi gjøre dette på en trygg og sikker måte, slik at all informasjon slettes i henhold til GDPRs regelverk. Du få et slette-sertifikat når jobben er gjort, som beviser at din multifunksjonsmaskin er GDPR-kompatibel. Kontakt oss så gir vi deg et tilbud!