Miljøarbeidet

Miljøbevissthet er viktig for oss. Derfor stiller vi høye miljøkrav til våre leverandører, siden de er en viktig del av våre kundeløsninger. Men vi stiller også interne miljøkrav til oss selv. Med en intern miljøpolicy som ramme for vårt miljøarbeid, jobber vi for å fremme et grønnere kontor hvor miljøvennlige arbeidsrutiner er i fokus. Derfor er vi også et sertifisert miljøfyrtårn og miljøsertifiserte i samsvar med ISO 14001. Det innebærer at mange av løsningene vi tilbyr bidrar til å redusere din miljøpåvirkning.

              

Vi er et Miljøfyrtårn

Vi ble miljøfyrtårnsertifisert i 2014, med fornyelse i 2020. Det betyr at virksomheten kan dokumentere at strenge kriterier innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Sterkt fokus på miljø

Alle våre maskiner er miljømerket: Energy Star, Blue Angel og ECO Flower. Vi benytter leverandører med et internt miljøledelsessystem som fyller kravene til ISO 14001 og EMAS. Produktene oppfyller også kravene til BAM (Blue Angel/Blauer Engel) og Energy Star, samt kravene til elektrisk sikkerhet, i henhold til EMC. I tillegg oppfyller våre teletilsluttede produkter kravene i EUs teleterminaldirektiv, alle våre produkter er CE-merket og tilfredsstiller alle krav til Svanemerket.

Visste du at?

Vi er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001


Vårt ansvar

For å kunne påvirke miljøarbeidet vårt i riktig retning, jobber vi ut fra miljøstyringssystemet ISO 14001. Vi arbeider aktivt med å redusere karbondioksidutslipp fra tjenestebilene våre, blant annet ved å velge videokonferanser fremfor fysiske møter og samkjøring av leveranser. Vi jobber konstant med å finne nye måter å redusere papirforbruket, og fremmer bruk av elektroniske dokumenter. Derfor er alle våre multifunksjonsmaskiner miljømerket.

Kontakt oss
Chat med oss
Chatten er stengt