Miljøarbeidet

Miljøbevissthet er viktig for oss. Derfor stiller vi høye miljøkrav til våre leverandører, siden de er en viktig del av våre kundeløsninger. Men vi stiller også interne miljøkrav til oss selv. Med en intern miljøpolicy som ramme for vårt miljøarbeid, jobber vi for å fremme et grønnere kontor hvor miljøvennlige arbeidsrutiner er i fokus. Derfor er vi også miljøsertifiserte i samsvar med ISO 14001:2015. Det innebærer at mange av løsningene vi tilbyr bidrar til å redusere din miljøpåvirkning.

              

Visste du at? 

Våre produkter er Svanemerket

Vi er et Miljøfyrtårn

Vi ble miljøfyrtårnsertifisert i 2014, og i 2017 ble vi re-sertifisert for tre nye år. Vi har sterkt fokus på miljø, og alle våre maskiner er miljømerket: Energy Star, Blue Angel og ECO flower. Vi benytter leverandører med et internt miljøledelsessystem som tilsvarer og fyller kravene til ISO 14001 og EMAS. Produktene oppfyller også kravene til BAM (Blue Angel/Blauer Engel) og Energy Star, samt kravene til elektrisk sikkerhet, i henhold til EMC. I tillegg oppfyller våre teletilsluttede produkter kravene i EUs teleterminaldirektiv, alle våre produkter er CE-merket og tilfredsstiller alle krav til Svanemerket.

Visste du at?

Vi er ISO 14001:2015 
miljøsertifisert

Vårt ansvar

For å kunne påvirke miljøarbeidet vårt på en effektiv måte i riktig retning, jobber vi ut fra ISO 14001:2015 Miljøstyringssystem. Og for bedre oppfølging og forbedring av vårt miljøpåvirkning, arbeider vi aktivt med å redusere karbondioksidutslippene som våre tjenestebiler skaper. Blant annet ved å velge alternative kommunikasjonsmetoder som videokonferanser. Vi er hele tiden på utkikk etter metoder for å redusere papirforbruket vårt og vi fremmer bruk av elektroniske dokumenter, noe som innebærer at alle våre MFP-systemer (multifunksjonsmaskiner) er Svanemerkede eller har en annen miljøsertifisering.

Har du spørsmål om miljøarbeidet vårt?

Ta gjerne kontakt med vår miljøansvarlige, Azita Ayatinejad.

Kontakt oss