Miljøarbeid

Miljøbevissthet er viktig for oss. Derfor stiller vi høye miljøkrav til leverandørene våre, fordi de er en sentral del av løsningene vi tilbyr våre kunder. Men vi stiller også høye interne miljøkrav til oss selv. Med en intern miljøpolicy som ramme og retning for miljøarbeidet, jobber vi for å fremme et grønnere kontor der miljøvennlige arbeidsrutiner står i fokus. Derfor er vi også et sertifisert miljøfyrtårn og miljøsertifiserte i samsvar med ISO 14001. Det innebærer at mange av løsningene vi tilbyr bidrar til å redusere din virksomhets miljøpåvirkning.

Les bærekraftrapporten vår

Vårt ansvar

For å kunne påvirke miljøarbeidet vårt i riktig retning, jobber vi ut fra miljøstyringssystemet ISO 14001. Vi arbeider aktivt med å redusere karbondioksidutslipp fra tjenestebilene våre, blant annet ved å velge videokonferanser fremfor fysiske møter og samkjøring av leveranser. Vi leter også kontinuerlig etter forskjellige måter å redusere papirforbruket på, og vi fremmer bruk av elektroniske dokumenter, noe som betyr at alle våre MFP-systemer (multifunksjonsskrivere) er miljøklassifiserte.

Vi er et Miljøfyrtårn

Vi ble miljøfyrtårnsertifisert i 2014, med fornyelse i 2020. Det betyr at virksomheten kan dokumentere at strenge kriterier innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt. Alle våre maskiner er miljømerket: Energy Star, Blue Angel og ECO Flower.

Produktene våre oppfyller kravene til BAM (Blue Angel/Blauer Engel) og Energy Star, samt kravene til elektrisk sikkerhet, i henhold til EMC. I tillegg oppfyller våre teletilsluttede produkter kravene i EU's teleterminaldirektiv, alle våre produkter er CE-merket og tilfredsstiller alle krav til Svanemerket.

Chat med oss
Chatten er stengt