Våre ledere i konsernet

Menneskene

Vår fremgang er preget av en sterk entreprenørånd, og viljen til å nå vårt fulle potensial er en sterk drivkraft. Hver dag spør vi oss selv hvordan vi kan gjøre ting enda bedre. I dag er vi en entusiastisk gjeng medarbeidere som alle har fått en utrolig mulighet på en unik arbeidsplass. 
En mulighet vi forvalter med stort engasjement.

Norge

Tom Ekevall

Country Manager

 tom.ekevall

Daniel Litbo 

Sales Manager

 daniel.litbo

Christian Borchgrevink  

Sales Manager

 cb

Niklas Akselsen 

Delivery and Project Manager

 niklas.akselsen

Sverige

Peter Uddfors

President and CEO

 peter.uddfors

Mats Ågren

Chief Operation Officer

 mats.agren

Helene Tillberg Wibom

Chief Financial Officer

 helene.tillberg.wibom

Susanne Wahlström

Chief Marketing Officer

 susanne.wahlstrom

Mari Larsson

Chief Human Resources Officer

 mari.larsson