{{ctrl.viewMoreText}}

FORD

Da Ford etter 14 år i Gøteborg flyttet til Stockholm, valgte de en løsningsorientert leverandør som var stor nok til å håndtere prosjektets omfang.

Et utfordrende flytteprosjekt

Etter et opphold på 14 år i Gøteborg var det en forretningsmessig beslutning som gjorde at Ford valgte å flytte sitt nye kontor til Stockholm. Men å flytte fra Gøteborg til Stockholm har sine utfordringer, og derfor var det nødvendig å finne en løsningsorientert leverandør som var stor nok til å håndtere prosjektets omfang.

 

Ikke bare praktiske utfordringer

Beslutningen om å basere virksomheten i hovedstaden igjen hadde sitt grunnlag i et større marked både for bedrifts- og privatsalg. Det nye kontoret lå imidlertid ikke i nabolaget, noe som stilte store krav til den praktiske konverteringen. Det gamle kontoret i Gøteborg skulle avvikles, samtidig som det nye kontoret i Stockholm måtte bli klart. Videre var det nødvendig at virksomheten kunne pågå uten avbrudd under flyttingen. Selv om mange utfordringer var praktiske, var de ansatte minst like viktige.

 

Problemløsning på høyt nivå

Da Office Management fikk i oppdrag å håndtere det store flytteprosjektet, måtte mange knuter løses parallelt. Interiøret i det gamle kontoret ble pakket ned, mens det nye lokalet ble satt i stand og de ansatte løpende ble informert. Direkte kommunikasjon med dagens prisindikasjoner og enkle løsninger på komplekse problemer under prosjektets gang, sørget for at Ford kunne fortsette driften uten store avbrudd. Vår brede kompetanse og store engasjement viste seg å være svært nyttig på hele reisen. I dag har Ford flyttet inn i sine nye lokaler i Stockholm, og får mye ros for dem.


UTFORDRINGEN

  • Den daglige virksomheten måtte fortsette under hele flyttingen.
  • Det gamle kontoret i Gøteborg måtte avvikles.
  • Funksjonene i de nye lokalene i Stockholm måtte sikres.
  • De ansatte måtte holdes oppdatert.
  • Krav til en leverandør som tar seg av alt.

 

RESULTATET

  • En flytteløsning til en svært konkurransedyktig pris.
  • Direkte kommunikasjon og løpende prisindikasjoner ga Ford tid til å fokusere på sin kjernevirksomhet.
  • Det gamle kontorinteriøret ble effektivt tatt hånd om.
Kontakt oss