FREMTIDENS ARBEIDSLIV – TRENDER

Sektion

Trender innenfor IT

For å kalles teknologitrend må det foreligge et "betydelig potensial for endring." At store endringer er kontinuerlige har nok de fleste fått med seg. Måten vi driver virksomhet på påvirkes i stor grad av den pågående teknologiutviklingen.

Trendene vi presenterer her er trender som vi ser kommer til å påvirke arbeidslivet og måten vi jobber på i fremtiden.

Ny teknologisk æra

Automasjon - IT som aktivator - AI

Hva dette betyr? Det betyr for eksempel at antall tilkoblede enheter øker og at flere og flere tjenester flytter opp i skyen. Nye forretningsmodeller og virksomheter ser også dagens lys, og IT blir stadig mer forretningskritisk.

Migrering til skyen

Skalerbarhet – fleksibilitet – tilgjengelighet – sikkerhet

Skytjenester gir store muligheter, som for eksempel å sikre at selskapet ditt alltid har tilgang til riktig informasjon. Fordelen er også at skytjenester gir alle selskaper, uansett størrelse, tilgang til de samme mulighetene.

Industrialisering av IT

Globale skytjenester gir alle tilgang til de samme mulighetene

Når nye smarte tjenester blir standard, kommer avansert IT til å bli tilgjengelig for alle. Da snakker vi om en digital industrialisering som totalt kommer til å forandre måten vi jobber og samarbeider på i fremtiden.

Digital innovasjon

Digitale arbeidsplasser – utvikling – forretningskritisk IT

Behovet for økt samarbeid, lokal som global kompetanseoverføring og muligheter for å utvikle virksomheten, øker etterspørselen etter digitale innovasjoner. Tjenester som gjør dette mulig er derfor avgjørende for virksomheten.

Trender innenfor dokumenthåndtering

I en verden som alltid er tilkoblet, er dokumenthåndtering ikke lenger bare skrivere og maskinvare. Nye arbeidsmetoder som følger med digitalisering og de ansattes behov for mer fleksible og tilkoblede arbeidsprosesser, bidrar sterkt til denne utviklingen.

Miljøbevissthet

Økt miljøbevissthet og digitalisering påvirker hele dokumentindustrien

 For eksempel kan konvertering av papirdokumenter til digitale formater være det første trinnet i å effektivisere manuelle og ineffektive prosesser. Samtidig sparer du miljøet.

Digitalisering av dokumenter

Behovet for digital dokument-, kontrakt- og fakturahåndtering øker

Med muligheten til å gjøre ustrukturerte dokumenter søkbare og skanne dem rett inn i en database, forenkler arbeidslivet på mange måter.

Økt sikkerhet

Digitalisering og mobil informasjonshåndtering øker behovet for sikkerhet

 Vi blir stadig mer tilkoblet, og mange av tjenestene vi bruker i dag inneholder store datamengder. Samtidig er det informasjon som tiltrekker cybertyver.

Helse og velvære

Arbeidsmiljø – et potensielt folkehelseproblem

Økt behov for samarbeid, ressurs- og operativ effektivitet er en viktig del av virksomhetsutviklingen. Dermed øker også behovet for tjenester og løsninger som fremmer effektivt samarbeid.

Trender innenfor Telefoni

Telefoni er mer enn å ringe. Det handler om å være tilgjengelig for nye muligheter og ikke minst om å forbedre kundeopplevelsen. Trenden går mot å integrere kommunikasjon slik at medarbeiderne kan koble seg til nettet via flere ulike plattformer. Helt grenseløst.

Customer Experience

Kundeopplevelsen blir i stadig større grad selskapets viktigste konkurransefaktor. 

I følge kundeundersøkelsen Gartner Customer Experience Survey fra 2018, sier 89 prosent av de spurte selskapene at kundeopplevelse er den viktigste konkurransefaktoren. For å holde seg relevant, er det nødvendig å ha en kundeopplevelsesstrategi. 

Databasert beslutning

Bedrifter mister kunder og inntekter når de ikke klarer å organisere virksomheten.

Når telefonbemanningen ikke stemmer overens med kundenes forventninger, gir det dårlige responstider og tapte forretningsmuligheter. Dette kan unngår gjennom å basere beslutningene på virkelige data istedenfor magefølelsen.

Skalerbar og fleksibel

Operatøruavhengighet er en sterk trend nå som telefoni integreres i andre system.

Den økte mobiliteten og de ansattes ønske om å beholde samme telefonnummer bidrar også til denne trenden. Dermed øker kravet til fleksibilitet og muligheten for å skifte operatør uten at det påvirker sentralbordløsningen.

Integrasjon av CRM-systemene

I dag er det vanlig å integrere alle CRM-systemene, og telefontjenesten er intet unntak.

Årsaken til at det har blitt så populært med integrasjoner, er at de effektiviserer virksomhetens arbeidsmetoder og prosesser. Noe som igjen resulterer i langt mer effektive samarbeid og bedre kundetilfredshet.

Hvordan ser fremtidens arbeidsdag ut?

Vårt oppdrag er å gjøre kundenes arbeidsdag fremgangsrik, både nå og i fremtiden. Derfor overvåker vi selvfølgelig trendene knyttet til fremtidens arbeidsliv. I den anledning tok vi en prat med IT-visjonæren Niclas Nilsson, som forteller at fremtiden allerede er her.