{{ctrl.viewMoreText}}

FREMTIDENS ARBEIDSPLASS

 

4 trender som former fremtidens arbeidsliv

Vårt mål er å gjøre kundenes arbeidsdag fremgangsrik, både nå og i fremtiden. Derfor holder Office Management øye med trendene for fremtidens arbeidsplass. Vi tror at fremtidens arbeidsplass handler om livet. Få balanse mellom jobb og privatliv i en alltid oppkoblet verden. Det stiller krav både på det fysiske, tekniske og psykososiale arbeidsmiljøet.

1. FLEKSIBILITET

Arbeidslivet er allerede påvirket av den såkalte gig-økonomien og midlertidige samarbeid, hvor eksperter går sammen i nettverk og samarbeider i prosjektlignende oppdrag. I slike arbeidsformer blir det virtuelle møterommet viktigere enn det fysiske fordi arbeidskonstellasjonene endres.

Samtidig blir vi mer miljøbevisste og vil unngå å reise for mye. Det kan dessuten være logistisk tidskrevende å komme seg til en arbeidsplass når byene vokser raskere enn infrastrukturen. Alt i alt gir dette økt behov for fleksibilitet i arbeidslivet for å få livet til å fungere.

2. BRING YOUR OWN WORKPLACE

Medarbeiderne kommer til å stille krav til et mer stimulerende arbeidsmiljø basert på ideen om at hver enkelt persons behov skal oppfylles så langt som mulig. Alt for å skape de forholdene som kreves for at ansatte skal trives og dermed gjøre en god jobb.

Uansett hvor du vil arbeide, bør samarbeid, dokumentdeling og kommunikasjon være mulig. Det skal ikke være et hinder å ta del i en bestemt ekspertise bare fordi du ikke befinner deg på samme plass er kan reise dit.

3. SKYBASERTE SIKRE IT-LØSNINGER

For å kunne jobbe fleksibelt, er det nødvendig med gjensidig tillit og muligheten til å følge arbeidsinnsatsen, selv om man ikke er fysisk tilstede. En forutsetning er et oppkoblet arbeidsliv, og der er IT-navet samarbeidets viktigste infrastruktur. Smart IT skal gjøre virksomheten mer strømlinjeformet og samtidig beskytte den mobile og oppkoblede arbeidsplassen.

IT-baserte skyløsninger (som Office 365 for å dele dokumenter, planlegge og kommunisere på forskjellige måter) forenkler samarbeid, og IT-sikkerhet er en nødvendighet som blir stadig viktigere.

4.  FORSTERKET KUNSTIG INTELLIGENS

AI (Kunstig intelligens), Bots (robots) og smarte tjenester kan bli avgjørende for dine konkurransefortrinn i fremtiden. Når de brukes riktig, kan du forsterke dine ansattes kapasitet eller fjerne monotont rutinearbeid, og dermed frigjøre tid for virksomheten.

Det å få hjelp med arbeidsdagens prioriteringer kommer det til å være en selvfølge i fremtiden. Med støtte fra analyse og rangering kan du for eksempel få ringelister med større sannsynlighet for å få napp, basert på innsikt i kundeatferd og tidligere samhandlinger.

Er virksomheten din rustet for fremtiden?

Kontakt oss, så finner vi ut hvor mange brikker i puslespillet du allerede har på plass og hvilke som mangler for at du skal være forberedt på morgendagens utfordringer.

Fremtidens arbeidsplass handler om livet

Siden 1994 har Office Management tilbudt helhetsløsninger for IT, kommunikasjon og kontor. For at vi skal kunne gjøre kundene våre konkurransedyktige, gjelder det at vi hele tiden holder oss oppdatert på ny teknologi og smarte kontorløsninger. Vi spurte administrerende direktør Peter Uddfors hvordan han ser på fremtidens arbeidsplass. Kjernen i Office Managements ulike tilbud er å hjelpe kundene med å fokusere på kjernevirksomheten. Det handler også om å møte ulike individers behov i arbeidslivet.

I fremtiden vil det bli enda viktigere å være fleksibel og dekke hver enkelt ansattes behov. Samtidig blir det viktig å gjøre de kontorene som finnes til et attraktivt møtested der man henter energi, mener Peter Uddfors. En årsak til utviklingen er at arbeidskonstellasjoner i økende grad er basert på spesialistkompetanse som møtes for spesifikke oppdrag. De må kunne jobbe effektivt med det han eller hun er best på. For å lykkes, må bedriften forstå individets behov, og hvordan arbeidsplassen kan hjelpe sine ansatte til å prestere så godt som mulig.

 - Når alle kan fokusere på det de gjør best, skapes større verdier for selskapet. Teknologien vil bli enda viktigere i fremtiden, den vil gjennomsyre alt, men den vil virke i bakgrunnen. Den skal bare fungere og legge til rette for det daglige arbeidet uten å være tidkrevende eller energiintensiv. En godt betalt konsulent skal ikke behøve å sloss med for eksempel et telefonisystem som hele tiden henger seg opp, sier Peter Uddfors. 

På relativt kort tid har bedrifter gått fra å samle sine ansatte under ett tak, til at de i stadig større utstrekning arbeider stedsuavhengig. Den trenden kommer til å fortsette.

 – De beste ideene får du kanskje ikke på kontoret, men når du går en tur i naturen. Da er det viktig at du har det du trenger for å videreutvikle ideen din hvor som helst, at den digitale arbeidsplassen er tilgjengelig. Når vi jobber fra ulike steder, blir det virtuelle møtestedet viktig.

– Det er veien fremover, ikke minst i lys av klimaendringene. Selvfølgelig trenger folk å møtes innimellom, men mange møter kan gjøres virtuelle. Det blir også et spørsmål om komfort og effektivitet, da medarbeiderne slipper å reise og tilbringe tid på flyplasser. Office Management tilbyr allerede møteromteknologi, som er uavhengig av hvilken plattform man bruker.

– Før var du nødt til å ha det samme utstyret og kanskje koble deg opp fra kontoret ditt for at det skulle være kompatibelt med møteteknologien på den andre siden. Nå kan du komme med iPhone, PC eller Mac og koble deg opp hvor du enn er.

Hvilken betydning får selve kontoret? Vi tror at kontoret fortsatt blir viktig, men en del av arbeidslivet. Kanskje er det møtestedet hvor man fyller på energi og treffes for å jobbe i team i stedet for å jobbe alene. Derfor er det viktig at kontoret blir attraktivt, og at medarbeidere, konsulenter og kunder trives der. Kontoret er et supplement for å støtte og bygge opp samarbeidet – det fysiske møtet forsterker effekten og fordelen med det digitale møtet.

Dokumenthåndtering er ofte en stor tidstyv. Men at medarbeidere for eksempel sender e-postdokumenter frem og tilbake, kommer snart til å være en saga blott. Om ikke lenge kommer vi til å bruke taleinngang i stedet for å skrive på tastatur. Til syvende og sist handler det om å gjøre arbeidet mer effektivt, slik at vi kan jobbe mindre og ha mer fritid, sier Peter.

– Det er snart like gammeldags å sende e-post som det føles med de brune konvoluttene vi hadde på kontoret tidligere, og som gikk fra person til person. Vi tilbyr løsninger der man kan dele dokumenter med teamet sitt og dessuten koble til skanneren, slik at hele prosessen henger sammen. Visse applikasjoner inneholder mye funksjonalitet, men det er ikke helt klart hvordan de kan brukes. Vi trener kunden og gir konkrete brukertips. Alle arbeidselementer kobles sammen og blir oppkoblet. Det krever også høyere fokus på sikkerhet, noe vi som leverandører må garantere. 

– Vi støvsuger verdensmarkedet på smart teknologi og leverer effektive løsninger til kundene våre. En del ny teknologi er fortsatt dyr, men vi har full oversikt over det som kommer, og når markedet er modent, anbefaler vi det mest effektive. Dette betyr at kundene våre vil fortsette å være konkurransedyktige, selv i fremtiden.