Sikkerhet og personvern

PERSONVERNREGLER

Office Management tar din sikkerhet og ditt personvern på alvor. På denne siden kan du lese mer om hvordan vi jobber med sikkerhet og personvern i Office Management.

Versjon 2018.05 – gyldig fra 21. mai 2018


Office Management - GDPR Instruksjoner og underleverandører

Last ned

 

1.    Generelt

1.1. Disse personvernreglene ("Personvernregler") beskriver personopplysningspraksis for MYBW Office Management International AB, 556888-7672, og alle selskaper i samme konsern ("Office Management"), om hvordan vi innhenter, bruker, beskytter og deler informasjon om våre kunder og andre som bruker vår service, våre tjenester, systemer, verktøy ("Tjenester") eller på annen måte integrerer med oss. Les disse personvernreglene nøye. Ved å bruke våre tjenester eller ved å oppgi dine opplysninger når du besøker nettstedet vårt, godtar du at dine personopplysninger behandles i samsvar med vilkårene som angis her.


1.2. Disse Personvernreglene er til for at du som bruker skal føle deg trygg med at vi som personopplysningsansvarlige behandler dine opplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

 

2.    Innledning

2.1. Office Management er databehandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn og behandles av oss og våre underleverandører under Tjenester, og for behandling av personopplysninger gjennom våre digitale kanaler, som for eksempel denne nettsiden, mobile applikasjoner og/eller andre fremtidige digitale grensesnitt.


2.2. Vær oppmerksom på at du ved å bruke Tjenestene eller ressursene vi tilbyr, samtykker i at vi behandler personlige opplysninger om deg. Du trenger ikke å oppgi personlige opplysninger for å besøke de digitale kanalene, men hvis du ikke oppgir den ønskede informasjonen, er det ikke sikkert at du kan få tilgang til Tjenestene eller besøke alle deler av de digitale kanalene.


2.3. Vil du vite mer, er du velkommen til å kontakte oss. For informasjon om hvordan du kontakter oss, se overskriften "Kontakt" nedenfor.

 

3.    Personopplysninger som behandles

3.1. Personlig informasjon refererer til alle typer informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives en fysisk person som er i live. Tjenestene kan inneholde personlig informasjon knyttet til for- og etternavn, telefonnummer, adresse, postnummer, e-postadresse og brukernavn. Informasjon som kan samles inn inkluderer informasjonskapsler (cookies), IP-adresse, type nettleser og operativsystem, og web beacons. Office Management kan samle inn informasjon fra din datamaskin eller mobilenhet gjennom automatiserte prosesser når du bruker Tjenestene.


3.2. Sensitive personopplysninger er slike opplysninger som avslører helse, rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske oppfatninger eller medlemskap i fagforeninger samt personopplysninger knyttet til helse eller sexliv. Office Management samler vanligvis ikke inn sensitive personopplysninger med mindre det er juridisk grunnlag for dette ved rekruttering eller ansettelse. Vi foreslår at du ikke oppgir sensitive personopplysninger. Men hvis du oppgir slik informasjon, anser Office Management at du har gitt ditt samtykke til registrering av dataene som beskrevet i disse Personvernreglene, og i samsvar med formålet spesifisert spesielt i forbindelse med avgivelse av opplysningene. Dette betyr at hvis du oppgir informasjon, antar vi at dataene skal registreres hos oss.


3.3. Som nevnt ovenfor samler vi inn opplysninger om deg når du bruker Tjenestene våre eller på annen måte kontakter oss. Informasjonen kan også suppleres med informasjon fra tredjepart. Dataene samles vanligvis inn som følger:


a) Opplysninger du selv gir oss. Når du registrerer deg som bruker, logger deg inn på vår hjemmeside, oppretter en ekstern tilkobling, skaper et supportærende eller utfører andre aktiviteter innenfor rammen av Tjenester, oppgir du opplysninger om deg selv, for eksempel navn, telefonnummer og e-postadresse, i tillegg til innholdet i meldingen. Personopplysningene oppgis vanligvis aktivt av deg ved å gi dem til oss, for eksempel når du fyller ut webskjemaer, sender meldinger eller gir oss tilbakemelding gjennom funksjoner opprettet for det formålet;


b) Personopplysninger samlet når du bruker Tjenestene. Når du bruker Tjenestene, registrerer vi informasjon om bruken din. Informasjonen inneholder hvilke Tjenester du bruker, hvilke sider du besøker og din atferd på nettstedet. Informasjonen kan deles inn i følgende kategorier:


Teknisk informasjon om enheten og Internett-tilkoblingen

Gjennom serverlogger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten du bruker og hvordan den er koblet til Tjenestene. Denne informasjonen kan omfatte operativsystemer, nettleserversjoner, IP-adresser, informasjonskapsler (cookies) og unike identifikatorer.


Informasjon om beliggenhet

Når du bruker Tjenestene, kan vi beregne din omtrentlige geografiske posisjon basert på IP-adressen du bruker. Hvis du har godkjent stedstjenester i telefonen/nettbrettet, samler vi kontinuerlig mer detaljert informasjon om din geografiske plassering. Dataene brukes til å administrere Tjenesten og gi støtte. Informasjonen kan også brukes i utviklingen av nye produkter og tjenester. Hvis du ikke lenger vil at vi skal samle detaljert informasjon om din geografiske plassering, kan du når som helst slå av stedstjenester på telefonen/nettbrettet ditt. I slike tilfeller beregner vi bare en omtrentlig geografisk plassering basert på din IP-adresse.


Informasjonskapsler (cookies) og annet innhold lagret lokalt

Når du bruker Tjenestene, forsøker vi ved hjelp av ulike verktøy å gjenkjenne deg og lære mer om deg som bruker. For eksempel bruker vi informasjonskapsler (cookies), slik at du ikke trenger å logge deg inn hver gang du besøker nettstedet vårt.

 

4.    Hva bruker vi personopplysninger til?

4.1. Mål og hensikt med behandlingen av personopplysninger er at vi som tilbydere av Tjenester skal kunne (i) oppfylle våre kontraktsmessige og juridiske forpliktelser, (ii) gi og administrere din tilgang til Tjenestene, (iii) besvare kundeservicehenvendelser og avhjelpe feil, (iv) forbedre brukeropplevelsen, (v) sende deg informasjon og direkte markedsføring via e-post eller annen kanal, (vi) analysere etterspørsel, (vii) videreutvikle Tjenesten og (viii) hindre, begrense og undersøke misbruk av Tjenestene.

5.    Informasjon fra andre

5.1. I noen tilfeller kan vi supplere dine personlige opplysninger med informasjon fra andre for å evaluere og forbedre de digitale kanalene og Tjenestene.


6.    Informasjon til andre

6.1. Bortsett fra det som er fastsatt i disse Personvernreglene, vil vi aldri utlevere dine oppgitte personopplysninger til tredjepart. Som tredjepart regnes ikke en fysisk person eller juridisk person som direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres, eller på annen måte står under samme kontroll som, den angitte personopplysningsansvarlige (heretter kalt "Konsernselskapet"). Relevant Konsernselskap som mottar personopplysninger, vil når som helst behandle disse dataene i samsvar med vilkårene i disse Personvernreglene. Vi vil ikke videresende dine personlige opplysninger til tredjepart for kommersiell bruk.


6.2. Vi kan komme til å ansette uavhengige leverandører for tjenester relatert til våre digitale kanaler eller Tjenester. Disse leverandørene kan håndtere personlig informasjon og kan av og til behøve begrenset tilgang til innsamlede personopplysninger. Vi streber etter å begrense slik tilgang til personopplysninger og kun dele informasjon som i rimelig grad er nødvendig for at leverandørene skal kunne utføre sitt arbeid eller tilby sine tjenester. Vi vil også kreve at disse leverandørene (i) beskytter dine personopplysninger i samsvar med disse Personvernreglene, og (ii) ikke bruker eller utleverer dine personopplysninger i annen hensikt enn å gi oss de avtalte produktene eller tjenestene.


6.3. Hvis Office Management selger eller kjøper virksomhet eller eiendeler, kan Office Management overlate dine personopplysninger til en potensiell selger eller kjøper av slik virksomhet eller slike eiendeler. Hvis Office Management, eller en betydelig del av Office Managements eiendeler, er anskaffet av en tredjepart, kan personlig informasjon om Office Managements kunder deles.


7.    Overføringer til tredjeland

7.1. Vi overfører ikke personopplysninger til tredjeland (dvs. et land utenfor EU/EØS) med mindre det kreves for å levere Tjenesten. Dersom data overføres til leverandører i tredjeland, krever Office Management at disse leverandørene (i) beskytter dine personopplysninger i samsvar med disse Personvernreglene, (ii) ikke bruker eller utleverer dine personopplysninger i annen hensikt enn å gi oss de avtalte produktene eller tjenestene og (iii) oppnår et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i henhold til EU-kommisjonens vedtak, Privacy Shield-avtalen eller signerte standardkontraktklausuler.

8.    Samtykke

8.1. Når du godtar disse Personvernreglene, godtar du at vi bruker og behandler dine personopplysninger og sensitive personopplysninger som beskrevet i disse Personvernreglene. Du godkjenner også at vi bruker informasjonskapsler (cookies) og annen lignende teknologi. Hvis du ikke godtar det som er angitt i disse Personvernreglene, ber vi deg vennligst om å ikke bruke de digitale kanalene eller Tjenestene. Du kan tilbakekalle samtykket ditt når som helst.

9.    Rett til å be om informasjon, korrigering og sletting

9.1. Du kan når som helst kontakte Office Management for å utøve dine rettigheter i henhold til gjeldende lov om databeskyttelse.


9.2. Du har rett til å kostnadsfritt en gang per kalenderår be om informasjon om hvilke (hvis noen) personopplysninger vi behandler om deg, samt få rettet opp eventuelle feilaktige opplysninger.


9.3. Du har rett til å få dine personopplysninger slettet når opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for (retten til å bli glemt). Avhengig av hvilke opplysninger som slettes, er det da ikke lenger sikkert at Office Management kan tilby visse tjenester til deg.


9.4. Du kan når som helst kontakte Office Management for å kontrollere om dine opplysninger er korrekte samt be om å få feilaktige opplysninger rettet opp eller komplettert.


9.5. Du har rett til å få informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles. Det får du herved gjennom disse Personvernreglene, som har til hensikt å vise hvordan vi behandler dine opplysninger. Hvis noe endres i måten vi behandler opplysningene på, vil du bli informert.


9.6. Du har rett til begrensning av dine personopplysninger. I slike tilfeller kan behandling av dine personopplysninger bare gjøres for visse begrensede formål.


9.7. Du har rett til dataportabilitet, noe som betyr at du har rett til å få personopplysningene i et strukturert, allment utbredt og maskinlesbart format.


9.8. Du kan når som helst legge inn klage til Datainspeksjonen vedrørende vår behandling av dine personopplysninger.


9.9. Vil du vite om vi håndterer personopplysninger om deg, kan du sende oss en skriftlig og undertegnet henvendelse (via "Kontakt oss" nedenfor). Vær imidlertid oppmerksom på at det kan være restriksjoner ved lov og andre regelverk som påvirker rettighetene ovenfor.


10.    Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?

10.1. Office Management vil sørge for å ikke lagre personopplysninger lenger enn det som skal til for å oppfylle de formål de ble samlet inn for, og vi vil ellers slette personopplysninger på den måte som er tillatt etter gjeldende lov. Vi beholder kun personopplysningene dine så lenge som nødvendig for å kunne oppfylle vår forpliktelse, dvs. levere tjenester, faktura, håndtere eventuelle klager eller reklamasjoner, etc. Har du gitt ditt samtykke til at din kontaktinformasjon kan bli stående i vårt kunderegister i markedsføringsøyemed, selv etter at kundeforholdet er avsluttet, blir den stående til du vil at informasjonen skal slettes.


11.    Cookies

Cookie Settings12.    Linker

12.1. I våre digitale kanaler kan det være linker til andre nettsteder fra andre konsernselskaper eller av selskaper utenfor konsernet. Disse Personvernreglene gjelder ikke for disse nettstedene. Du bør derfor ta del i aktuell nettsides personvern før du oppgir personopplysninger.


13.    Sikkerhet

13.1. Vi setter i verk alle nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring eller ødeleggelse. Det innebærer imidlertid alltid en risiko ved å oppgi personopplysninger via digitale kanaler, da det ikke er mulig å fullstendig beskytte teknologisystemer mot ulovlig inntrenging.


14.    Kontaktopplysninger

14.1. Hvis du har spørsmål om våre Personvernregler eller har andre spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger, vennligst kontakt vårt hovedkontor:


Office Management, Box 1100, 164 22 Stockholm

DPO: dpo@officemanagement.se


15.    Endringer

15.1. Office Management har rett til å endre eller gjøre tillegg i disse Personvernreglene. Slike endringer eller tillegg skal tre i kraft når Office Management har sendt deg melding om dette eller har gjort de oppdaterte Personvernreglene tilgjengelige, for eksempel ved å publisere på vår nettside. Ingenting i disse Personvernreglene har til hensikt å skape et kontraktsforhold mellom Office Management og brukere som besøker Office Managements nettsider eller oppgir personidentifiserbar informasjon.

Kontakt oss
Chat med oss
Chatten er stengt