Vi er et Miljøfyrtårn

Vi ble miljøfyrtårnsertifisert i 2014, med fornyelse i 2020. Det betyr at virksomheten kan dokumentere at strenge kriterier innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt. Alle våre maskiner er miljømerket: Energy Star, Blue Angel og ECO Flower.

Produktene våre oppfyller kravene til BAM (Blue Angel/Blauer Engel) og Energy Star, samt kravene til elektrisk sikkerhet, i henhold til EMC. I tillegg oppfyller våre teletilsluttede produkter kravene i EU's teleterminaldirektiv, alle våre produkter er CE-merket og tilfredsstiller alle krav til Svanemerket.

Chat med oss
Chatten er stengt