Teams Rooms

Microsoft Teams er et av verdens mest brukte samarbeidsverktøy. Nå suppleres tjenesten med konseptet Microsoft Teams Rooms, som tar med Teams’ fantastiske funksjoner til møterommet. Du får forenklet bruk, optimalisert driftssikkerhet og muligheten til å utvide systemet med tilleggsfunksjoner.

Med Teams Rooms bestiller du møtet i Outlook som vanlig, og så snart du kommer inn i møterommet, starter teknologien automatisk. Et tydelig berøringspanel gir deg oversikt over nåværende og kommende møter. Forbindelsen til møtet skjer ved å trykke på en knapp – alltid med full driftssikkerhet og optimalisert teknologi.

Teams Rooms er en rimelig løsning fordi de fleste bedrifter allerede har store deler av lisensieringen på plass via Office 365.

Hva trenger du?

Samtalerom

Møterom

Konferanserom

Styrerom

Samtalerom 

I konseptet for Teams Rooms går vi litt bort fra Teams Rooms’ originalkonsept, der vi ser at det selv i den mest Teams-dominerte organisasjonen finnes et behov av en mer fleksibel måte å møtes digitalt på. Disse mindre møterommene brukes gjerne til individuelt arbeid og møter med eksterne partnere, som ikke krever at mange fra organisasjonen er til stede.

Her ser vi at full fleksibilitet oppveier kravet om optimal drift og enkelhet. Brukeren kan kjøre møtet fra sin egen datamaskin og samtidig dra nytte av den optimaliserte teknologien.

Anbefalinger for mindre Teams Rooms

 • Kamera som automatisk håndterer innstillingen basert på antall møtedeltakere i rommet og hvem som snakker.
 • Integrere mikrofonene i kamera / soundbar-enhet for å gi et rent bord og gjøre tilkoblingen av teknologi veldig enkel.
 • Stor skjerm tilpasset rommet, fra 27-43" avhengig av rommets størrelse. Det kan også være aktuelt med doble skjermer som gjør arbeidet mer effektivt.

Møterom 

De mellomstore møterommene i Teams Rooms-konseptet er basert på hvordan vi har identifisert behovene for møter i denne typen rom. Mellomstore møterom brukes vanligvis til produktive møter der flere deltar aktivt i diskusjonen, i motsetning til de mer informative møtene som foregår i større grupper.

Det brukervennlige berøringspanelet er standard, og gjør tilkoblingen enkel. Dessuten inngår flere praktiske funksjoner, som å deaktivere mikrofoner på eksterne deltakere eller velge hvem som skal vises på skjermen.

Anbefalinger for mellomstore Teams Rooms

 • Kamera som stilles inn automatisk basert på antall deltakere i rommet og hvem som snakker. Under et produktivt møte vil du unngå manuell håndspåleggelse, og derfor løser vi dette med AI-funksjoner.
 • Mikrofoner integrert i høyttaler / kameraenheten. For større installasjoner av møterom plasseres en ekstra mikrofon på bordet for optimal dekning.
 • Skjermens størrelse kan tilpasses rommet, fra 55-75". Spesialbehandlet overflate for best mulig kvalitet og eliminering av lysrefleksjoner.
 • Da vi ser at video får stadig større plass i møtet, anbefaler vi å komplettere med en ekstra skjerm. Da kan video og presentasjon håndteres separat.

Konferanserom

Konferanserom i Teams Rooms-konseptet er spesielt uformet nettopp for denne typen møter, der en eller få leder møtet og de fleste deltakerne bare hører på.

Berøringspanelet er inkludert som standard, og gjør at brukerne enkelt kan koble seg til møtet. Panelet har også andre praktiske funksjoner, som muligheten til å deaktivere mikrofoner på deltakere og å velge om de skal vises i bildet eller ikke.

Anbefalinger for større Teams Rooms​

 • Kamera av høy kvalitet med optisk zoom og panorering for å kunne justere kameraet optimalt. ​
 • Mikrofonene plasseres med ca. 3 m mellomrom på bordet. En av dem har et ekstra kontrollpanel for enkle funksjoner, som å heve, senke, dempe og legge på.
 • Bildeskjermen har et stort display som er tilpasset rommet,  nærmere bestemt ca. 75"-98".
 • For å optimalisere kvaliteten, overflatebehandles skjermen for å eliminere lysrefleksjoner.

Bookingpanel: Teams Panel

Fordi Teams Rooms inkluderer hele Teamlisensen, kan organisasjoner gjøre møterommene fullendte med Teams Panel, berøringspaneler som gjør det enklere å finne og booke møter. Teams Panel har lydindikator som tydelig viser om et rom er rødt eller grønt – opptatt eller ledig – og gjør det lett for brukerne å booke, forlenge eller avslutte møter.

Teams Panel ble lansert i Q1 2021 og er bare i sin spede begynnelse når det gjelder funksjoner. En investering i Teams Panel vil trolig vise seg å gi betydelig mer funksjonalitet enn det som er inkludert i dag.

Vanlige spørsmål og svar

Teams er en felles samarbeidsplattform fra Microsoft i Sverige, men teknologien har store begrensninger for bruk i møterom, og derfor har Microsoft lansert konseptet Teams Rooms for å optimalisere løsningen. Teams Rooms gir muligheten til å øke driftskvaliteten, brukervennligheten og også legge til funksjoner som separate bildestrømmer for video og presentasjon.

Cisco følger den historiske videostandarden og kan enkelt integreres i hvilken som helst plattform via programvare. Uansett om du jobber med Teams, Google eller Zoom, kan du fortsatt bruke dine nåværende investeringer i den nye kommunikasjonsplattformen som har tatt sin plass.

Cisco er den største leverandøren av den historiske videostandarden som ble utviklet på 1990-tallet av International Telecom Union, og har derfor muligheten til å ringe alle andre systemer som følger standarden. Teams jobber med en versjon av standarden som gjør den låst og bare mottakelig for Teamssamtaler.

For Teams-organisasjoner kan det finnes flere funksjoner i et Teamsrom for interne møter, mens Cisco-systemene gir mer fleksibilitet rundt hvem i verden du kan snakke med. 

Cisco og lignende videosystemer er bygget på et profesjonelt operativsystem utviklet spesielt for videokonferanser. Systemene snakker med kryptering mellom forskjellige noder og er et sikrere valg for de mer sikkerhetsbevisste kundene. Teams Rooms er basert på et standard Microsoft-operativsystem, som gir både fordeler og ulemper fra et sikkerhets- og driftsperspektiv.

Ikke helt, men nesten. Teams, Zoom, Google eller Ciscos tilsvarende Webex, er som 4 forskjellige kommunikasjonsplattformer der Teams og Zoom har størst plass i Norge.

Imidlertid er Cisco større enn det, og systemet er egentlig ikke avhengig av noen plattform, men kan integreres med plattformen valgt av kunden. Så kommunikasjonsplattform og maskinvare trenger ikke å være den samme. Litt som at du kan ha Telia som telefonleverandør, men kjøpe hvilken som helst Samsung-telefon.

Ja, behovet for vedlikehold kan variere mellom ulike teknologier, og vi forsøker alltid å benytte en modell som bruker så få komponenter som mulig for å minimere vedlikehold og feilkilder, og som dessuten tar inn miljøaspektet i drift og håndtering av enhetene.

Både ja og nei. I store deler av landet er internettforbindelsen god nok. Nettverkene avgjør driftskvalitet og samtalenes stabilitet.

Innenfor den historiske ITU-standarden, som for eksempel Cisco bruker, finnes det imidlertid en bedre komprimering og utnyttelse av nettopp båndbredden og pakktapshåndtering. Det gir store fordeler for de deler av landet der internettadministrasjon ikke er like utviklet.

Sannhet med modifikasjon. Hvis vi kjøper et Cisco-system og setter det opp i dag, vil vi kunne delta i det Microsoft har tatt i bruk som Gjestemodus, men dette gir begrensninger ved at vi for eksempel ikke kan dele en presentasjon. Dette er fordi Teams i utgangspunktet er låst for nettopp Teams.

Men det finnes funksjoner kalt CVI (Cloud Video Interop) fra Cisco og andre som låser opp Teams og dermed muliggjør enkel tilkobling med full funksjonalitet og enkel bruk gjennom kalenderintegrasjon og one-button-to-join.

Vi kan hjelpe deg med møteteknologi og digitale møter

Vi er spesialister på møteteknologi, og besvarer gjerne dine spørsmål. Gå via knappen nedenfor, så kontakter vi deg snart.

Chat med oss
Chatten er stengt