Å ta ansvar for miljøet er å ha reisefrie digitale møter

Det var ikke mange år siden at det for mange av oss i utgangspunktet var utenkelig å kontakte lege for diagnostikk over videolink. En lege vil man se i øynene og få tillit til i et undersøkelsesrom. I desember 2019 ble det foretatt 100.000 digitale medisinske besøk i måneden, og ifølge rapporten øker den med 10% i måneden. Denne endringen sier noe om hvordan vi som innbyggere har modnet digitalt, noe som gir håp om at atferden også blir overført mer og mer til arbeidslivet og møtekulturen der. People – Planet – Profit er de tre viktigste aspektene ved bærekraft, og ved å møtes via videokonferanser i stedet for å reise, er du med på å forbedre alle tre. Men det krever digital modenhet og en klar strategi fra arbeidsgiveren. Teknologi er ikke hindringen, men verktøyet som gjør det mulig.

Hvordan påvirker digitale reisefrie møter de tre viktige P-ene i bærekraftmålene?

People

Å redusere reisetiden til møter gir en rekke fordeler for arbeidsmiljøet og den ansattes sosiale liv, da reisetiden ofte stjeler tid fra fritid og familie. Men selvfølgelig påvirker det også arbeidstiden, da reisetid kan brukes til arbeidstid og det kan bidra til redusert stress.

Planet

I følge det svenske miljødirektoratet er klimapåvirkningen gjennomsnittlig 9 tonn per person per år i Sverige. Det er høyere enn det globale gjennomsnittet. Parisavtalen tar sikte på å holde den globale gjennomsnittlige temperaturøkningen godt under to grader. Dette betyr at de gjennomsnittlige globale utslippene ikke skal overstige 1 tonn per person innen 2050.

Vi kan og må alle ta valg som bidrar til å redusere utslippene våre, og det som påvirker klimaet mest, er reisene våre. Å introdusere reisefrie videokonferansemøter hos bedriften din er en enkel måte å bidra til å redusere karbondioksidutslipp og spare miljøet. Det svenske miljødirektoratet rapporterer om målinger fra svenske myndigheter som har jobbet aktivt for å endre strategien sin mot flere digitale møter, der utslippene har gått ned med 25 prosent over seks år. I følge samme rapport er dette tre ganger så mange miljøbesparelser som andre myndigheter har klart, og viser hvor tydelig den reisefrie strategien har vært.

Å være en ansvarlig innbygger og arbeidsgiver er også å starte med bruk av effektiv kommunikasjonsteknologi, for eksempel videokonferanser, noe som reduserer behovet ditt for å reise med fly eller bil i tjenesten. Det er et viktig skritt for et mer bærekraftig miljø. 

Profit

Å reise til møter koster både tid og penger. Å bruke digitale møter som en naturlig del av møtekulturen fører selvsagt til økt effektivitet, bedre arbeidsmiljø og reduserte kostnader. Investeringen som kreves i teknologi tilbakebetales vanligvis allerede etter 6 måneder. Hvor raskt det går, avhenger selvfølgelig av hvor vellykket utrullingen av det reisefrie arbeidet er i organisasjonen.

Relaterte artikler

Chat med oss
Chatten er stengt