Klimapositiv bedriftstelefoni

– fra prat til aktiv miljøhandling

 

Gjør verden en tjeneste og bytt til klimapositiv bedriftstelefoni

Man kan sjelden få til noe stort alene. Og spesielt ikke når det gjelder å bygge en bedre verden eller en arbeidsplass som er bærekraftig langt inn i fremtiden. Da kreves det samarbeid og partnerskap for å sikre at man arbeider mot de samme målene i flere ledd. Det er derfor Office Management sammen med to partnere, Tele 2 og Puzzel, har lansert den første klimapositive telefonitjenesten som muliggjør at selskapets hjerte – kontaktsenteret eller sentralbordet der mennesker møtes og knyttes sammen – kanskje blir startskuddet for en mer miljøsmart arbeidsmåte. La oss fortelle hvordan du kan snakke deg til et positivt avtrykk på miljøet.

 

Bærekraftig og fremgangsrik arbeidsdag

Office Management ser det som sin oppgave i samfunnet å hjelpe kundene sine med å skape en bærekraftig og fremgangsrik arbeidsdag, og mange bedrifter ønsker å bidra mer enn det de gjør i dag. Iblant blir bærekraftsarbeid en gnagende dårlig samvittighet, en følelse av at fokuset mer ligger på små tiltak som fikser årsrapporten på kort sikt, enn aktiviteter som virkelig endrer virkeligheten.

Slik har det vært også for Office Management, som i fjor bestemte seg for å få fart på miljøarbeidet og ikke bare se over sine egne interne arbeidsmetoder slik at karbondioksidavtrykket minsker, men også å gjøre det enkelt for kunder og partnere å bli en del av en bærekraftig verdikjede. Office Management bestemte seg for å ta initiativet til at det skal være lett å gjøre det riktig hvis man vil ta det første skrittet mot et mer klimapositivt selskap. Satsingen kalles for O.M Green, og skal gjøre det enklere for kundene å bidra til å nå globale og nasjonale miljømål. Alle bedrifter trenger et kontaktsenter og en kundeservicehåndtering av høy kvalitet, noe som nå kan imøtekommes med en miljømessig positiv påvirkning.

 

Klimapositive på ordentlig

– Når det gjelder kvaliteten på våre produkter og tjenester, så har vi kommet dit vi vil, men nå tar vi det ett skritt lenger. Nå girer vi opp for å bli klimapositive på ordentlig, og vi begynner med vår telefonitjeneste og kontaktsenterløsning ettersom vi synes denne bransjen henger etter på miljøområdet, utfordrer Office Managements adm.dir. Peter Uddfors.

Christian Ceder, som er forretningsområdeleder for Telefoni i Office Management, legger til:

– Innen vårt forretningsområde telefoni vil vi nå gå i spissen for, og lenger enn, det man kan forvente seg av en leverandør med grønne ambisjoner. Vi vil med O.M Green konkretisere vårt klimakompenserte arbeid og ikke bare betale oss ut, men ta et større ansvar i et bredere perspektiv.

For å beregne hvilken effekt Office Managements telefonitjeneste har på klimaet begynte arbeidet med en omfattende miljørevisjon etter den etablerte GHG-protokollen, som ble utført av eksterne miljøkonsulenter. Med utregninger på detaljnivå kunne Office Management få frem den eksakte mengden av karbondioksidutslipp og annen klimapåvirkning som virksomheten bidrar til. Man har deretter utarbeidet en reduksjonsplan for å redusere de faktiske utslippene, og kompenserer for de utslippene som man ikke klarer å redusere på egen hånd. Påvirkningen regnes om til penger, og 110 % gjeninvesteres i miljøet. Office Management har valgt et prosjekt for solenergi i India som bidrar både til fossilfri solenergi i det indiske strømnettet og gir sosioøkonomiske gevinster til innbyggerne i regionen.

 

Først i Sverige

– Da vi begynte å undersøke arbeidet grundigere, innså vi at mange selskaper klimakompenserer, men kun for sin egen virksomhet. Noe som gjør at vi skiller oss ut i vårt pågående arbeid, er at vi ser på hele verdikjeden. For våre utvalgte partnere sørger vi for å sikre en bærekraftig tjeneste gjennom alle ledd, noe som øker verdien for kundene våre, sier Christian Ceder, som hyller Tele 2 som en operatør med store ambisjoner på miljøområdet og som Office Management har valgt å samarbeide med i miljøtilbudet.

– Så langt vi kan se er vi først ut i telekombransjen i Sverige med å kunne tilby en klimapositiv telefoniløsning for bedrifter. En teknisk bra løsning som ikke trenger å bli dyrere, men vesentlig grønnere, sier Christian Ceder.

For de bedriftene som vil komme i gang med en mer bærekraftig arbeidsmåte som gir positiv påvirkning, er første skritt enkelt. Office Management tar seg av hele prosessen fra svart til grønn telefoni.

Relaterte artikler

Chat med oss
Chatten er stengt