Klimakompensasjon med fossilfri solenergi i India

Office Management investerer i forbindelse med sin klimapositive bedriftstelefoni i et solenergiprosjekt i Godawari i India. Prosjektet skaper ikke bare forutsetninger for fossilfri energi, men bidrar også til sosioøkonomiske forbedringer i regionen og hjelper til med å nå flere globale mål.

Office Management lanserte som det første selskapet i telekombransjen en klimapositiv løsning for bedriftstelefoni og kontaktsenter. Satsingen gjøres sammen med samarbeidspartnerne Tele2 og Puzzel for å ta et helhetsgrep for hele verdikjeden. Fokuset i prosjektet ligger på å redusere utslippene til våre produkter og tjenester, og det er blitt utviklet en tiltaksplan for å nå de målene som er satt. For de utslippene som selskapet ikke har kunnet redusere på egen hånd har man bestemt seg for å investere i et sertifisert solenergiprosjekt i Godawari i India.

 

Klimakompensasjon utenfor Europa

Mange lurer på hvorfor man ikke klimakompenserer i Sverige eller Norden. Det finnes likevel flere gode grunner til hvorfor det oftest gjøres i utviklingsland.

Først og fremst er det regulert innen Clean Development Mechanism (CDM), det toneangivende internasjonale systemet for klimakompensasjon. CDM-systemet definerer hvilke land som har lov til å ha klimakompensasjonsprosjekter for å sikre en teknologioverføring til de såkalte Annex 2-landene. Disse tilsvarer stort sett det man pleier å kalle utviklingsland. Dessuten må man kunne påvise at et prosjekt ikke hadde blitt noe av uten de investerte pengene, noe som begrenser mulighetene i Norden eller Europa, da det allerede investeres mye i fornybar energi der.

En ytterligere grunn er at man vil generere en størst mulig klimanytte som blir større jo mer strøm man sparer inn som ikke kommer fra ikke-fornybare kilder. I den rikere delen av verden er en stor del av energien allerede fornybar, og derfor blir nytten større for prosjekter som erstatter energiproduksjon i utviklingsland som fremdeles domineres av kullkraft. Endelig kan man si at man får mer klimanytte per krone, og den effekten forsterkes også av prisen for arbeid med mer.

 

Hvorfor solenergi i India?

Solenergi var et godt valg for Office Managements teknologitunge tilbud, og strømforbruk er en stor del av selskapets og kundenes klimapåvirkning. India har mange soldager i året og dermed gode forutsetninger for solenergi, og størsteparten av strømmen som produseres i India kommer fremdeles fra kullkraft. Dermed kommer solenergi til å være en viktig faktor i omstillingen mot den grønne og fornybare energiproduksjonen i landet.

Klimaprosjektet i Godawari som støttes av Office Management, produserer årlig 8 300 MWh og forhindrer utslipp av ca. 113 000 tonn karbondioksid, noe som tilsvarer strømforbruket til 435 eneboliger i Sverige. I tillegg til redusert utslipp av karbondioksid, så reduseres andre negative effekter av kull på mennesker og miljø. Dessuten bidrar prosjektet til flere av FNs globale mål:

  • Utdanning til alle: Utbygging av solenergi til elever samt forbedrede skolebygninger.
  • Likestilling: Organisering av grupper for å hjelpe kvinner ut av fattigdom gjennom arbeid i prosjektet.
  • Rent vann og sanitet: Bedre tilgang til rent vann for beboere i området. I tillegg er toaletter blitt installert i den lokale skolen.
  • Bekjempe klimaendringer: Erstatning av skitten kullkraft for redusert klimapåvirkning.

Relaterte artikler

Chat med oss
Chatten er stengt