Guide

Mer bærekraftig IT på fremtidens arbeidsplass

Digitalisering er et av våre viktigste verktøy for mer bærekraftige måter å jobbe på. Samtidig øker det energiforbruket og etterspørselen etter ny teknologi. Hva gjør du for å få en mer bærekraftig IT?

Hva er egentlig bærekraftig IT? Emnet er bredt og dekker både miljømessig og sosial bærekraft. Investerer du i bærekraftig IT betyr det redusert risiko, lavere kostnader og økt lønnsomhet.

For å gjøre din IT så bærekraftig som mulig sett fra et miljøperspektiv, kreves det flere faktorer. To av de viktigste inkluderer maskinvare- og programvaredrift samt lagring. Nedenfor har vi satt sammen en sjekkliste for å hjelpe deg.

 

Sjekkliste for å redusere maskinvarens miljøpåvirkning

Produksjon av maskinvare til IT-bransjen utgjør den største delen av miljøpåvirkningen IT har. Framstilling av metaller og råvarer, produksjon, transport og ikke minst deponering av jernvarer, har ganske stor påvirkning på miljøet. Derfor er det viktig å stille krav ved innkjøp og håndtering av maskinvare.

 • Ved kjøp av maskinvare – vurder om nyprodusert maskinvare virkelig er nødvendig, eller kan brukt utstyr gjøre samme nytte?
 • Trenger du fabrikknytt utstyr, sørg for å velge produkter med miljømerke, for eksempel Svanemerket eller TCO Certified.
 • Ta vare på utstyret slik at det varer lenger. Bruk skjermbeskytter og mobilskall.
 • Gi bort eller selg fungerende mobiler, skjermer og datamaskiner du ikke bruker.
 • Undersøk muligheten for å reparere fremfor å kaste når noe går i stykker.
 • Hvis det ikke lar seg fikse, lever det inn til materialgjenvinning slik at farlig avfall resirkuleres riktig.
 • Sjekk bedriftens strømavtale og sørg for at strømmen til utstyret ditt er fornybar og ikke fossil.
 • Reduser maskinvarens strømforbruk, slå av utstyr i stedet for å bruke standby-modus.

 

Sjekkliste for en mer bærekraftig drift og lagring av programvare

Datasentre står for over 1 % av det globale strømforbruket. I stedet for at hvert selskap har sitt eget datasenter, er det mulig å leie plass i skyen, og dele datasenter med andre selskaper. På den måten brukes ressursene mer effektivt.

 • Sørg også her for at elektrisiteten som brukes til datasenteret er fornybar og ikke fossilt drivstoff.
 • Velg et datasenter nær deg for minimalt energiforbruk ved informasjonsoverføring.
 • Unngå overflødig datalagring ved å ha en klar policy for håndtering og sletting av data.

Relaterte artikler

Chat med oss
Chatten er stengt