{{ctrl.viewMoreText}}

Rätten att bli raderad

Rätten att bli raderad

Tidigare i år antogs förordningen ”allmän dataskyddsförordning” av Europaparlamentet. Den innebär att alla medlemsländer inom EU ska ha infört förordningen som lag senast den 25 maj 2018. Denna lag är speciell, eftersom den kommer att ersätta den svenska personupp­giftslagen.

Vad innebär den nya lagen?
Den nya lagen ställer höga krav på att informationen som finns på hårddiskarna i dina ma­skiner raderas på ett korrekt sätt. Och att det material som kopieras, skrivs ut eller scan­nas, inte kan komma på avvägar. En traditionell formatering av en hårddisk garanterar dock inte att all data, inte går att återställa. När den nya lagen träder i kraft innebär felaktigt raderad information dryga böter.

Lösningen är här
Vi använder oss av Ibas säkerhetstjänst vilket ger dig en garanti för att all information som finns lagrad på hårddiskarna i dina maskiner raderas. Med programvaran Blancco 5 från Ibas, raderar vi fysiskt all data permanent – i alla sektorer. Du får ett raderingscertifikat som intygar att innehållet på dina hårddiskar är raderat i enlighet med de nya kraven. För att underlätta för dig har vi sammanställt en lättöverskådlig checklista över vilken typ av information som lagrats, samt när.

När känslig information har lagrats på din hårddisk:

• Dokument som skrivits ut.

• Mejl som skrivits ut.

• Dokument som scannats in.

• Dokument som kopierats.


Exempel på känslig information som kan ligga kvar:

• Överenskommelser via mejl

• Personuppgifter

• Affärskritisk information

• Information rörande kunder, leverantörer eller ditt eget företag.

• Adressregister

Permanent radering med Blancco 5
Blancco 5 är certifierad och godkänd av NSM och CESG. Dessutom är våra tekniker utbilda­de i dataradering. Tillsammans med vår hantering av lagringsmedia uppfylls alla krav, som de nationella säkerhetsmyndigheterna i Norge, Sverige, England och Tyskland, samt det amerikanska försvaret, ställer.

Beställ tjänsten idag, så tar vi hand om resten!

Kontakt oss