Angi e-post

{{sendConfirmation.headline}}

{{sendConfirmation.successMessage}}

{{sendConfirmation.errorMessage}}

Hvordan skal du tenke som et lite selskap når du bytter til 5G?

Vi lever et stadig mer digitalt tilkoblet liv både privat og på jobb. Ikke minst har vi som en følge av Covid 19-pandemien jobbet mer hjemmefra, noe som har belastet nettverket med fler opplastinger. Datavolumet vi bruker har økt dramatisk de siste seks månedene, og prognosen er at det vil fortsette å øke med 30 prosent hvert år. Office Management har møtt Björn Lindberg, ansvarlig for nettverkopprustingen på Tele2 i Sverige, for å forstå mer om 5G og hvordan det kan brukes.

Fremtidens arbeidsliv handler om å kunne jobbe mer fleksibelt i et arbeidsmiljø som føles stimulerende. Vi vil høyst sannsynlig jobbe mer eksternt i fremtiden, og dette vil stille stadig nye og høyere krav til nettverkenes kapasitet.

– I løpet av pandemien og hjemmearbeidet har mange bedrifter vært avhengig av de ansattes hjemmenettverk. Det er ikke en sikker måte å jobbe på, og mange har ikke klart å omstille seg raskt nok. Men det vil 5G hjelpe til med, sier Björn Lindberg.

Björn ser for seg at selskaper innen 3 år i større grad vil velge en 5G-forbindelse i stedet for wifi. Fordelen med 5G er at uansett hvor du velger å jobbe, kan du koble deg til selskapets sikre og raske 5G-nettverk.

Så hva er egentlig 5G? Det korte og enkle svaret er at det er et nettverk som gir høyere hastigheter og korte responstider tilsvarende det som finnes i fiberforbindelser. Forskjellen er at 5G er mobilt.

Etter hvert som teknologien utvikles og markedet tilbyr flere mobiltelefoner og datamaskiner som støtter 5G, vil flere oppleve neste generasjons mobilnett og hastigheter på over 1 Gbit/s. Det er fire ganger raskere enn 4G.

Hvilke muligheter tilbyr 5G?

Hastighet og responstid er den store fordelen med 5G. De som har drevet frem behovet for dette er først og fremst bransjer og virksomheter som krever rask tilkobling, som spillindustrien og sikkerhetsselskaper.

– 5G gjør det mulig for oss brukere å koble til mange applikasjoner overalt. Kapasiteten som du tidligere bare hadde tilgang til via et fast nettverk på jobb eller hjemme, får du tilgang til hvor du enn er med 5G, forklarer Björn.

Internet of Things (IoT) har vært en stor affære for mange bedriftsutviklingsselskaper, men det har vært vanskelig å innse fordelene med den teknologien fordi IoT-produkter krever tilgang til et globalt mobilnett av høy standard. Med 5G vil vi ha tilgang overalt til den høyere hastighetsstandarden som IoT krever.

Hvordan skal man da som et lite selskap tenke i overgangen? Rådet er at hvis du har et nettverk med tilstrekkelig kapasitet, kan du vente. For selskaper med kapasitetsproblemer i områder der 5G er utviklet, bør man starte med en gradvis konvertering av maskinvareparken.

– 5G krever andre telefoner og andre datamaskiner. Den første generasjonen av maskinvare er kanskje mest for dem som virkelig har direkte nytte av det raskere nettverket, mens de aller fleste skifter ut sine «devices» gradvis fra 2021, sier Björn.

Spørsmålet er hva som skjer med wifi-nettverk når 5G-nettverket utbygges. Kommer 5G til å erstatte wifi på kontorene?

Sikkerhetsaspektet taler i favør av en slik utvikling. Björn minner om at det har betydd en sikkerhetsrisiko for en del selskaper at de ansatte kobler seg til forskjellige nettverk når de jobber eksternt på grunn av pandemien.

– Med 5G vil nettverket bli sikkerhetsklassifisert på et helt nytt nivå. Så det kan bli kamp mellom wifi og 5G i fremtiden. Det er noe du allerede nå kan ta med i betraktningen hvis du er i ferd med å bytte kontor eller nettverk i et område der 5G snart kommer, sier Björn.

Hva er utbyggingsplanene?

Utbyggingen av 5G-nettverket er allerede i gang og om tre år forventes det å være opprustet i hele landet. Storbyene får 5G først, det vil si den indre kjernen og visse bydeler i tilknytning til disse. Deretter vil utbyggingen skje gradvis, og områdene vil bli prioritert i henhold til kapasitetsbehov.

Hvilke nettverk vil fortsatt finnes etter utbyggingen?

I dag har vi nett fra 2G til 5G. Siden 3G har hatt problemer, vil det legges ned, og utskifting av 3G er i gang. 2G beholdes, da visse viktige samfunnsfunksjoner fortsatt bruker dette nettverket. Samtidig som 5G utvides, vil 4G få en solid oppgradering og økt kapasitet.

Relaterte artikler

Chat med oss
Chatten er stengt