Fem trender for fremtidens arbeidsliv

Vi i Office Management er i forkant med å skape fremtidens arbeidsplassløsninger. I 2019 fant vi fire tydelige fremtidstrender. I dag ser vi, i samarbeid med analyseselskapet Kairos Future, at trendene vi fant i 2019 har tatt store skritt fremover på grunn av pandemien. Disse trendene, sammen med en ny femte trend for 2021 – bærekraft – vil forandre fremtidens kontorer.

1. Fleksibilitet som både er etterspurt og tilbys

Fleksibelt samarbeid er ikke et unntak, men blir den nye normalen. Og samtidig som fleksibilitet både kreves og tilbys, følger arbeidslivet etter, og vilkårene for fleksibelt arbeid utvides. Ett ord å merke seg allerede nå er «Hybridløsninger», fordi fremtidens arbeidsplass krever at alle ansatte skal kunne jobbe hvor som helst. Funksjonell og brukervennlig møteteknologi blir et krav. Det gjelder også å finne ut hvilken måte organisasjonen best samarbeider og kommuniserer på.

 

2. Gi de ansatte variasjon

Et stimulerende arbeidsmiljø blir enda viktigere i fremtiden. Det handler om å være tillitsfull og lydhør for valg om bruk av teknologi og kultur på riktig måte. Alle ansatte er forskjellige og stimuleres på forskjellige måter, noe som igjen betyr at fremtidens kontorer må skape kontorløsninger for varierte oppgaver. Derfor kreves et stimulerende arbeidsmiljø med de riktige verktøyene, men også et attraktivt interiør slik at det dekker nye behov.

 

3. AI-løsninger normaliseres

Den tredje trenden er kunstig intelligens. Det handler om at det ikke lenger er hype, men virkelighet. Kunstig intelligens vil forme fremtidens arbeidsliv, noe som bidrar til teknologisk utvikling, og derfor er det viktig å følge nøye med. Dette legger grunnlaget for at vi i fremtiden kan øke vår evne til å håndtere store mengder informasjon, ta bedre beslutninger, unngå monotont arbeid og komme med nye løsninger.

 

4. Fremtidens skytjenester

Et annet fremskritt knyttet til AI er skyløsninger for IT. Derfor kreves det allerede nå stor innsikt om sikker datahåndtering og bruk av verktøy, ettersom spranget i digitaliseringen som pandemien har medført, skaper ekstra press på sikkerhetsspørsmål i skyen. Det kan også være en god ide å begynne å diskutere sikker datalagring, både for deg som leverandør og ansatt.5. Bærekraftsspørsmål krever engasjement og bevissthet

For bedrifter kreves det i dag engasjement, bevissthet og interesse for bærekraftsspørsmål. Det er viktig som selskap å takle de langsiktige klimautfordringene ettersom bærekraftskravene styrkes fremover, noe som stiller formelle krav til arbeidsliv og næringsliv. Bærekraftsansvaret utvides, både for personell og for produktene og tjenestene selskapet lanserer på markedet, og derfor er det viktig å starte sin bærekraftsreise allerede nå.

Rapporten «Fremtidens bærekraftige arbeidsliv – en trendrapport som viser veien til fremtidens arbeidsplass. En tankelederrapport for Office Management 2021» kan leses her.

Relaterte artikler

Chat med oss
Chatten er stengt