Doktoren som diagnostiserer fremtidens arbeidsliv

Lena Lid Falkman er doktor i økonomi ved Handelshøyskolen i Stockholm, og spesialiserer seg i kommunikasjon, ledelse og det moderne aktivitetsbaserte arbeidslivet. Hun driver for tiden et forskningsprosjekt som tar temperaturen på det fremtidige arbeidslivet og hvordan arbeidsplassen påvirkes av det grenseløse samfunnet. Dette ville vi gjerne vite mer om.

 

Lena Lid Falkman

Bak de tunge, store dørene på Handelshøyskolen i Stockholm står Lena Lid Falkman, som er doktor i økonomi og organisasjonsekspert. Hun har nettopp kommet med toget fra Värmland, der hun bor. Hun lever som hun lærer og drar nytte av de nye digitale mulighetene til å jobbe både fra den fysiske arbeidsplassen i Stockholm og hjemmefra på landsbygda. Lena brenner for kommunikasjon, digitalisering og fremtidig arbeidsliv.

 

Digitalisering forårsaker paradigmeskifte 

Allerede i 2014 kom Lena Lid Falkman med boken "Virtuelle møter – Effektiv grenseløs kommunikasjon". Den inneholder mange forskningsresultater og ga allerede den gang konkrete tips om hvordan man kan jobbe i den nye digitale verdenen. Nå har ytterligere 5 år gått og Lenas forskning blir utdypet.

– Digitaliseringen er årsaken til et stort paradigmeskifte i måten vi jobber på. Jeg tenker på det som skjer som en arbeidsrevolusjon og kontorrevolusjon. Vi er ikke lenger bundet til tid og sted, noe som selvfølgelig vil ha effekter på arbeidslivet på så mange måter, sier Lena.

Alle yrker blir berørt

Selvfølgelig er det teknologien som gjør digitalisering mulig, men vi må ikke glemme hva dette betyr for mennesket, som tross alt skal tilpasse seg og trives i det nye formatet. Lena bemerker at digitalisering virkelig påvirker alle, ikke bare tjenestemenn.

– I det siste har mange hevdet at bare visse yrker blir berørt. Det legges for eksempel vekt på at skole, helsevesen og butikker alltid må være fysiske. Men det stemmer ikke, for alle vet jo at alt det der kan gjøres på distanse også. Men kanskje fremfor alt som et supplement til å imøtekomme behovene til forskjellige individer.

Sannsynlig kobling mellom stress og digitalisering 

Effektene av det digitaliserte fremtidige arbeidslivet er delvis uutforsket. Derfor har Lena undersøkt effekten av flere ulike perspektiver. Arbeidsmiljø knyttet til stress er en viktig innfallsvinkel ettersom ansvar blir forskjøvet når arbeidsdagen ikke lenger er låst til 9-16 eller til kontoret som arbeidsplass. Lena snakker om Arbeidsmiljøetatens rapporter, som i en tid har vist at både digitalisering og stress øker, noe det sannsynligvis er en kobling mellom. 

– Det er grunn til å mistenke at hvis ledelsen ikke er fullt tilpasset en fleksibel modell, kan stresset forsterkes, sier Lena.

Digitalisering krever forandret ledelse

Legene i forskningsprosjektet advarer om at folk aldri får hentet seg skikkelig i et digitalt arbeidsliv der arbeid og fritid er flettet sammen. Det kan være utfordrende å alltid ha kontoret i lomma og kunne sende e-post når som helst på døgnet. Men på den annen side mener intervjuobjektene i den samme studien at det nettopp er fleksibiliteten ved å kunne kontrollere livet som reduserer stress.

– Det er på grunn av dette at det er så viktig at vi begynner å diskutere hvordan vi samarbeider i det nye digitale arbeidslivet. Ledelsen må endre seg, både fra den ansattes side og fra sjefens, påpeker Lena.

Krav om selvledelse vokser

Den ansattes ansvar for selvledelse blir større. For at alt skal fungere, er det viktig å kunne disponere tiden riktig for å levere mot tydelig oppsatte mål, og selv stenge av arbeidet.

Sjefens ledelse må være målstyrt, og sikre at den ansatte har forutsetninger for å gjøre jobben sin. Dette betyr ikke at lederen skal slippe taket, men det er viktig å se den ansatte uten å kontrollere hva, når og hvordan, for ikke å legge stress på den selvstendige, digitale medarbeideren. 

Tydelige kommunikasjonsstrategier

Det digitale arbeidslivet stiller også krav til hvordan vi kommuniserer. Kanalene for å kommunisere mellom ansatte og ledere har blitt så mange flere, noe som gjør det viktig å ha klare strategier for hvilke kanaler som brukes til hva. Hvor skal vi stille de raske spørsmålene, hvor håndterer vi kommunikasjon som skal dokumenteres og hvor deler vi dokumenter og kommuniserer rundt arbeid som flere bør ta del i.

– Digitaliseringen er her for å bli, og sammen må vi sørge for å lære oss hvordan vi leder hverandre og kommuniserer for å få maksimal effekt av denne muligheten. Dette inkluderer også å tenke på hvilken rolle kontoret vil ha i fremtiden, avslutter Lena.

Chat med oss
Chatten er stengt