Å leve som du lærer – ekspertene forteller

Leonora Sahiti og Geraldine Sundberg er spesialister på digitale arbeidsplasser. De deler ønsket om å utvikle seg og lære nye ting. Akkurat som den store interessen for teknologi. Det er hovedgrunnen til at de for tiden jobber med nettopp dette – nemlig å hjelpe kundene sine så de blir mer digitale.

– Vi har lært av hverandre og av tidligere arbeidserfaring da vi veiledet kundene våre i å finne digitale arbeidsmetoder. Mye handler om å gå foran med et godt eksempel, å leve som man lærer. Vi jobber med å levere digitale arbeidsplasser og mange av prosjektene våre leverer vi digitalt, fra en ekstern arbeidsplass. Vi opplever at vi får like god effekt når vi jobber uavhengig av plassering, så lenge det er en balanse, sier Leonora.

Begge er enige i at organisasjoner generelt har vanskelig for endring, og at det er forståelig. Samtidig er det viktig å tørre å forandre, og på den måten modernisere måten å jobbe på. Mange organisasjoner er fast i gamle rutiner og innser ikke at de må være proaktive, og Leonora og Geraldine mener lederne må gå foran med et godt eksempel.

– De i organisasjonen som har ansvaret for å utvikle en ny digital strategi, må lære seg å håndtere den nye teknologien selv. Det er viktig at alle ansatte ser fordelene med den digitale måten å jobbe på. Vi kommer inn og følger kundens reise, hele veien, med digitaliseringen av arbeidsmetodene. Vårt oppdrag er å få kunden til å forstå og se fordelene med de digitale verktøyene. Vise at det vil være lettere å gjøre jobben stedsuavhengig. I dag ser man arbeidet som mer fleksibelt, og tilpasser arbeidet til privatlivet.

Det er resultatet som teller

– Men det må være en balanse. Gjelder det komplekse situasjoner, for eksempel en oppstartsfase eller en kunde som ikke er helt fornøyd, er det viktig med et fysisk møte. Men de fleste prosjektene vi jobber med leverer vi digitalt, fra en ekstern arbeidsplass. En moderne arbeidsgiver som gir fleksibilitet har større mulighet til å tiltrekke seg nye talenter utenfra, og også beholde dem. En digital arbeidsplass handler om arbeidet du gjør, ikke hvor du fysisk gjør det. Arbeidsplanen er ikke lenger 8 timer per dag, det er resultatet du produserer som teller. Ansatte blir mer effektive og produktive, mer inspirerte, mindre stresset, og samtidig sparer virksomheten kostnader og miljø.

Leonora og Geraldine påpeker at utdanning i digitale verktøy er viktig for å være produktiv, ellers har verktøyene ingen funksjon. Teknologien må brukes riktig hvis resultatet skal bli bra. Moderne teknologi er til for å forenkle arbeidet og lettere kunne tilpasse seg privatlivet.

– Vår erfaring er at du er minst like effektiv, om ikke mer, når du er koblet til en moderne teknologi og jobber stedsuavhengig, sier Geraldine.

Spørsmål og svar med Leonora och Geraldine

1. Hva er den digitale arbeidsplassen?

Den digitale arbeidsplassen inkluderer alt innen informasjon, kommunikasjon og digitalt samarbeid. En digital arbeidsplass er en endring i en organisasjons tankesett. Det handler om å dra nytte av teknologien for å få tilgang til jobben, uavhengig av beliggenhet. Digitale verktøy blir ekvivalent med den fysiske arbeidsplassen.

2. Hva må til for å digitalisere en arbeidsplass?

Det krever mer enn individuelle teknikker og systemer. Gjennomtenkte strategier og digitale verktøy for å støtte ditt eget arbeid, informasjonsdeling, samarbeid og kommunikasjon. Opplæring av ansatte er også veldig viktig.

3. Hvordan blir arbeidsplassen digital?

En tydelig informasjonsarkitektur letter både kommunikatøren og mottakeren av informasjon. Et samarbeidsrom som holder rede på oppgaver og prioriteringer kan lette ens eget arbeid. Microsoft 365 er en utmerket tjeneste med forskjellige verktøy som muliggjør smarte oppsett for digitalisering. Teknologier som kunstig intelligens (AI) og maskinlæring vil være en viktig del av fremtidens digitale arbeidsplass. Datamaskinen lærer hvordan du bruker verktøyene for å få den informasjonen som er mest relevant for deg.

4. Hva tjener bedriftene og de ansatte på den digitale arbeidsplassen?

Selskapet kan forbedre sin interne og eksterne kommunikasjons- og samarbeidsevne, spare kostnader, bli mer miljøvennlig og tiltrekke og beholde nye ansatte. Ansatte jobber smart, effektivt og får mer frihet som gir en balanse mellom arbeid og fritid. Arbeidet blir fleksibelt og lett tilgjengelig.

5. Hvordan unngå digitalt stress

Med den digitale arbeidsplassen er du ikke bundet, men alltid koblet til arbeidet, noe som kan føre til digitalt stress mellom arbeid og privatliv. For å unngå digitalt stress, er det viktig med retningslinjer i organisasjonen for når ansatte skal kunne nås. Å være tilkoblet er ikke det samme som å alltid være tilgjengelig, da det blir vanskelig å skille jobb og fritid.

Chat med oss
Chatten er stengt