Trendrapport

Fremtidens Arbeidsplass

– 5 viktige trender for morgendagens arbeidsliv

Vårt oppdrag er å gjøre arbeidsdagen vellykket for våre kunder, både nå og i fremtiden. Det krever at vi er i forkant med å skape morgendagens løsninger. I samarbeid med forskere og eksperter har vi derfor identifisert de største trendene på fremtidens arbeidsplass.

Se animasjon   Last ned rapport 

 

5 trender som former fremtidens arbeidsliv

Erik Herngren fra Kairos Future presenterer rapporten om de fem trendene, perfekt for deg som vil vite mer om fremtidens arbeidsplass og hvordan kontorene vil se ut i fremtiden. (25:47)

 

Artikler som oppsummerer rapporten om fremtidens arbeidsplass:

Fem sannheter om fremtidens arbeidsliv

Fem trender for fremtidens arbeidsliv

 

Oppsummering av de fem trendene

Digifysisk blir det normalt. Å kunne velge fleksibelt ut fra behovene til ansatte og kunder er et must. Derfor må alle ha tilgang til effektive måter å samarbeide på og ha forutsetninger for riktig arbeidsmiljø; digitale løsninger som videoteknologi og medieteknologi i de virtuelle og fysiske møterommene.

 

Pandemieffekt:

 • Fleksibiliteten fikk et ytterligere løft – de fleste bedrifter jobber nå mer eller mindre digitalt, antall distansebaserte tjenester har økt og visse arbeidsroller har endret seg.
 • Det blir tydelig at både den fysiske og digitale arbeidsplassen, uansett hvor den er, må fungere perfekt. Kravene til arbeidsmiljøet øker.

Kontorets rolle er å tiltrekke seg ansatte, og det stiller krav til utformingen. For at de ansatte skal trives og utvikle seg, trenger de et stimulerende kontor med funksjonell innredning og de riktige hjelpemidlene. Arbeidsmiljøet bør støtte, stimulere og katalysere lederskap, samarbeid og kommunikasjon.

 

Pandemieffekt:

 • I løpet av det siste året har behovet for sosiale kontakter skapt en lengsel etter å komme tilbake til kontoret, men da vil man gjerne ha noe ekstra for at det skal føles som det er verdt tiden det tar å transportere seg dit.

 • Et stimulerende arbeidsmiljø skapes ikke bare av kontorets design, men også av de digitale verktøyene som er der for å forenkle arbeidet, samt lederskapet som gir kontekst, samhørighet og tydeliggjør den enkeltes bidrag.

AI-løsninger blir mer og mer en selvfølge når de integreres i tjenesteløsninger og arbeidsplasser. Smarte algoritmer øker kapasiteten til å håndtere store mengder informasjon, tar bedre beslutninger og frigjør mennesker fra monotont arbeid. De praktiske applikasjonene av AI vokser i et raskt tempo, ikke minst rundt hvordan livet på kontoret fungerer. Å ta hjelp av AI vil være en selvfølge for å få bedre innsikt i prioriteringer, atferd, analyser og interaksjoner.

 

Pandemieffekt:

 • AI tar en stadig større plass i hverdagen. Det blir en selvfølge å få hjelp av smarte algoritmer til å finne de beste løsningene, oversette simultant til et annet språk (Teams) eller analysere egen atferd uten å be om det (Outlook). AI finnes der helt enkelt som en nyttig og hjelpsom kollega.

Våre fleksible og tilkoblede arbeidsmetoder er en selvfølge, og dette betyr at skyløsninger for IT kan være en av de viktigste infrastrukturutviklingene for deling, planlegging og kommunikasjon i et moderne arbeidsliv. Det har muliggjort fleksible og produktive samarbeidsformer, men gjør også at IT-sikkerheten blir enda mer forretningskritisk. Spranget fremover forårsaket av digitalisering skaper ekstra press på sikkerhetsspørsmål og sårbarhetsfaktoren i skyen.

Pandemieffekt:

 • Cyber-trusler har økt. I en verden som er sårbar og stresset, kan cyberkriminelle lettere lykkes.
 • Sikkerhetsspørsmålet er stort. Hvor og hvordan lagres data og hvem får tilgang?
 • Kan du teknisk sett legge alle eggene i samme kurv, eller bør du fordele det så du ikke bare er avhengig av skyen?
 • Juridiske krav for håndtering av data lagret i amerikanske skyer godtas ikke av en del europeiske organisasjoner.

Den femte og siste trenden er bærekraft, som i dag har blitt et grunnleggende krav. Miljøarbeid har gått fra å være et varemerkeforsterkende "prosjekt" til å bli en åpenbar integrert del av hele virksomheten. Alle må ta ansvar for miljøet og et bærekraftig arbeidsliv. Bærekraft gjennomsyrer flere aspekter og krever engasjement og bevissthet. Flere og flere selskaper tar ansvar for å møte de langsiktige klimautfordringene, både for ansatte og for de produkter og tjenester de tilbyr på markedet.

Pandemieffekt:

 • Kriser vekker større bevissthet og ydmykhet, folk blir mer opptatt av å ta vare på det de har.
 • Nye arbeidsmåter fokuserer på bærekraft basert på alle tre aspektene – det økonomiske, det sosiale (arbeidsmiljøet) og det miljømessige. Er det fornuftig å ha tomme kontorlokaler? Hvilke flyreiser er helt nødvendige? Kan Teams-møtet erstatte det fysiske?
Siste webinar

Bærekraft i fremtidens arbeidsliv: hvordan kan vi påskynde klimaomstillingen?

Drivkraft og betingelser i klimaomstillingen

Ingen slipper unna klimatrusselen. Vi er alle en del av en kjede som påvirker avtrykket på kloden – som kjøper, leverandør eller ansatt. De fleste selskaper har viljen til å redusere avtrykket sitt, men det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne.

Quiz

Hvem er du på fremtidens arbeidsplass?

Kontor-junkie? Digital Nomade? AI-Geek? Ta vår quiz og finn ut hvem du er på fremtidens arbeidsplass.

Vil du snakke fremtid? Prat med oss.

Chat med oss
Chatten er stengt