4 TRENDER SOM FORMER FREMTIDENS ARBEIDSLIV

Vårt mål er å gjøre kundenes arbeidsdag fremgangsrik, både nå og i fremtiden. Derfor holder Office Management øye med trendene for fremtidens arbeidsplass. Vi tror at fremtidens arbeidsplass handler om livet. Få balanse mellom jobb og privatliv i en alltid oppkoblet verden. Det stiller krav både på det fysiske, tekniske og psykososiale arbeidsmiljøet.

1. FLEKSIBLE SAMARBEID

Arbeidslivet er allerede påvirket av den såkalte gig-økonomien og midlertidige samarbeid, hvor eksperter går sammen i nettverk og samarbeider i prosjektlignende oppdrag. I slike arbeidsformer blir det virtuelle møterommet viktigere enn det fysiske fordi arbeidskonstellasjonene endres.

Samtidig blir vi mer miljøbevisste og vil unngå å reise for mye. Det kan dessuten være logistisk tidskrevende å komme seg til en arbeidsplass når byene vokser raskere enn infrastrukturen. Alt i alt gir dette økt behov for fleksibilitet i arbeidslivet for å få livet til å fungere.

2. STIMULERENDE ARBEIDSMILJØ

Medarbeiderne kommer til å stille krav til et mer stimulerende arbeidsmiljø basert på ideen om at hver enkelt persons behov skal oppfylles så langt som mulig. Alt for å skape de forholdene som kreves for at ansatte skal trives og dermed gjøre en god jobb.

Uansett hvor du vil arbeide, bør samarbeid, dokumentdeling og kommunikasjon være mulig. Det skal ikke være et hinder å ta del i en bestemt ekspertise bare fordi du ikke befinner deg på samme plass er kan reise dit.

3. SIKRE LØSNINGER I SKYEN

For å kunne jobbe fleksibelt, er det nødvendig med gjensidig tillit og muligheten til å følge arbeidsinnsatsen, selv om man ikke er fysisk tilstede. En forutsetning er et oppkoblet arbeidsliv, og der er IT-navet samarbeidets viktigste infrastruktur. Smart IT skal gjøre virksomheten mer strømlinjeformet og samtidig beskytte den mobile og oppkoblede arbeidsplassen.

IT-baserte skyløsninger (som Office 365 for å dele dokumenter, planlegge og kommunisere på forskjellige måter) forenkler samarbeid, og IT-sikkerhet er en nødvendighet som blir stadig viktigere.

4.  KUNSTIG INTELLIGENS

AI (Kunstig intelligens), Bots (robots) og smarte tjenester kan bli avgjørende for dine konkurransefortrinn i fremtiden. Når de brukes riktig, kan du forsterke dine ansattes kapasitet eller fjerne monotont rutinearbeid, og dermed frigjøre tid for virksomheten.

Det å få hjelp med arbeidsdagens prioriteringer kommer det til å være en selvfølge i fremtiden. Med støtte fra analyse og rangering kan du for eksempel få ringelister med større sannsynlighet for å få napp, basert på innsikt i kundeatferd og tidligere samhandlinger.

Er virksomheten din rustet for fremtiden?

Kontakt oss, så finner vi ut hvor mange brikker i puslespillet du allerede har på plass og hvilke som mangler for at du skal være forberedt på morgendagens utfordringer.

Chat med oss
Chatten er stengt