Vil du vite mer om fremtidens arbeidsplass?

Nedenfor kan du lese om kommende arrangementer og seminarer hos Office Management. Påmelding legges opp i god tid før hvert arrangement. Vil du vite mer om hvordan trendene påvirker din virksomhet allerede i dag? Kontakt oss, så gir vi deg en oversikt.

Webinar 2. desember: Har fremtiden innhentet oss? Vi oppsummerer 2020 og ser på trendene for 2021.

Dette arrangementet avslutter årets webinar-serie på tema Fremtidens arbeidsplass. Vi får besøk av forskerne Lena Lid Falkman og Sofia Rasmussen som, basert på trendstudier og forskning, vil reflektere over hva som skjedde, hvordan det fungerte for forskjellige grupper og hva effekten vil være i 2021.

Vi får også besøk av e-signeringsplattformen GetAccepts grunnlegger Mathias Thulin. De siste tre årene har han bodd i Silicon Valley og vil vise hvordan psykologi i kombinasjon med teknologi kan muliggjøre fortsatt sterke relasjoner digitalt.

Vi avrunder med en todelt oppsummering av hva vi har lært oss: «må bevares og ivaretas» og «må utvikles og håndteres på nye måter» i det nye normale arbeidslivet.

Du melder deg på nedenfor.

Arrangementets talere:

  • Lena Lid Falkman, forsker på temaet digitalisering og fremtidens arbeidsliv, Handelshøyskolen i Stockholm
  • Sofia Rasmussen, forsker og ekstern analytiker med fokus på unges verdier knyttet til arbeidslivet, Rasmussen Analys
  • Mathias Thulin, grunnlegger og strategidirektør GetAccept

Webinar 12. oktober: Hva skjer med kontoret post Covid-19? 

En trendspeiding om arbeidsplassens rolle i samfunnet og hvordan vi skal tenke både rundt det fysiske kontoret og organisasjonen i den nye og digifysiske normalen.

Dato: 15. oktober 2020
Tid: 8.30-9.45

Arbeidsplassen er i stadig endring. Akkurat nå går endringen raskere enn før, ettersom koronakrisen har tvunget oss til nye måter å jobbe på. Hjemmejobbingen har for eksempel utviklet de digitale ferdighetene våre. Spørsmålet er bare hva som skjer med kontorene fremover nå, og ikke minst hvordan vi bør organisere oss for å jobbe mest effektivt?

Tenant & Partner gir sitt syn på arbeidsplassens fremtidige rolle og hvilke behov som må oppfylles for at kontoret skal skape verdi for organisasjonen. De gir også praktiske tips om hvordan du beregner behov av kontorareal, nå som standardmetodene har endret seg.


Forelesere:

  • Torbjörn Eriksson, administrerende direktør, Tenant & Partner
  • Jonas Westerlund, arbeidsplasstrateg, Tenant & Partner
  • Krisfoffer Nord, rådgiver møteteknologi, Office Management

Webinar 27. august – hva skjer om AI ikke tar jobben din?

Fremtidens arbeidsliv er litt smartere. En av de store trendene er AI, som gjør det mulig å jobbe mer effektivt og dermed bli mer konkurransedyktig. Men for de fleste er AI et noe diffust begrep som må spesifiseres.
 
Hvordan påvirker AI hverdagen, handler det bare om roboter som erstatter arbeidskraft og hvordan kan du jobbe mer effektivt ved hjelp av dagens teknologi?

Foredragsholdere:

  • Joakim Wernberg, forskningsleder megatrender og strukturell transformasjon, Entreprenörskapsforum.
  • Peter Drougge, AI-ekspert, Microsoft Technology Center.
  • Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna og ekspert på AI på den fysiske arbeidsplassen.
Chat med oss
Chatten er stengt