Klimaarbeid: O.M Green

Investering i klima: måle, redusere og nøytralisere

For å stabilisere klimaet må vi handle raskt og med alle midler. Fra og med 2021 måler, reduserer og nøytraliserer vi klimafotavtrykket vårt i henhold til PAS2060, en standard for klimanøytrale organisasjoner.

Vi nøyer oss ikke med vår egen virksomhet, men inkluderer utslipp som virksomheten vår gir opphav til, inkludert produkter og tjenester vi leverer til kunder. Her kan du lese mer om klimaarbeidet vårt.

Halverte utslipp til 2030

SME Climate Commitment

ISO14001-sertifisert

Vi måler alt

Så langt er vi et av få selskaper som måler hele vår påvirkning, både fra egen virksomhet og utslipp fra de produkter og tjenester vi leverer til kundene. Målingen utføres i henhold til den godkjente standarden Greenhouse Gas Protocol (Scope 1, 2 og 3). For beregning tar vi hjelp av Tricorona Climate Partner. Du kan lese rapporten her.

Halvere til 2030

Halvere innen 2030 – redusering i hele verdikjeden

Når vi kjenner vårt klimafotavtrykk, fokuserer vi vår innsats for å redusere fotavtrykket på den mest effektive måten. Vi skal halvere klimafotavtrykket innen 2030 i henhold til Parisavtalen, både i verdikjeden og i egen virksomhet. Arbeidet er støttet av vårt sertifiserte miljøstyringssystem ISO14001. I 2021 ble vi med i SME Climate Commitment-initiativet støttet av FNs Race To Zero-kampanje.

Produkter og tjenester

Mot en sirkulær virksomhet

Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere og revurdere tjenestene våre. Dette inkluderer blant annet sirkulær håndtering av maskinvare (utleie, service, oppgradering, gjenbruk og resirkulering), digitalisering av våre tjenester og økning av andelen miljømerkede produkter og tjenester.

Office Managements tjenester inkluderer:

  • Produktutvalg av høyeste kvalitet for å møte kundenes behov, gjennom restaurerte eller nye produkter.
  • Utvalg av miljømerkede produkter.
  • Serviceavtale, hvor utstyr blir vedlikeholdt og oppgradert for å utnytte produktenes fulle potensiale og forlenge levetiden.
  • Pant og håndtering av utstyr i henhold til serviceavtale.

Leverandørkrav

Største innflytelse i leverandørkjeden

Over 90 % av klimaavtrykket vårt kommer fra innkjøp av produkter og tjenester. For å halvere avtrykket innen 2030, er det avgjørende at våre leverandører har samme ambisjon. I 2021 oppdaterer vi Leverandørkoden med påvente av dette målet og prosesser for oppfølging.

 

Fossilfri veitransport

Både egne og leverandørers transporter


Alt utstyr fraktes til våre kunder enten gjennom transporter vi kontrollerer selv eller gjennom transporter som håndteres av våre leverandører. Vårt mål er uansett at all veitransport, både egen og ikke-leverandør, skal være fossilfri innen 2030. Dette krever samarbeid med alle relevante leverandører.

 

 

Fossilfri bilpark

Elektrifisering og fossilfritt drivstoff

Med en stor salgs- og serviceorganisasjon på hyppige kundebesøk har vi en stabil bilpark. I 2021 utviklet vi en ny bilpolicy der vi går over til elbiler og hybrider når det er mulig. Drivstoffbiler skal kjøres på fornybart drivstoff, for eksempel HVO. Målet er 100 % fossilfri bilpark innen 2028.

 

Tjenestereiser

Prioriterte tjenestereiser og digitale møter

Vi har kunder og kontorer med stor geografisk spredning. Under pandemien lærte vi hvilke muligheter digitale møter innebærer, og å prioritere når reiser er nødvendig. Målet er å begrense våre flyreiser til pandemiens lave nivåer, og alltid velge togreiser og digitale møter der det er mulig.

 

Fornybar energi

Alle kontorer bidrar

Vi har kontorer i Sverige, Norge og Finland. De fleste steder leier vi lokaler og i noen få tilfeller leier vi kontorhotell. De fleste drives av 100 % fornybar energi, med unntak av et lite kontorhotell i vår finske virksomhet. Der fortsetter dialogen. Målet er 100 % fornybar energi på alle kontorer innen 2022.

 

Miljøfyrtårn

Vi er et miljøfyrtårn

Vi er et Miljøfyrtårn. Det betyr at virksomheten kan dokumentere at strenge kriterier innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt. I tillegg jobber vi på flere fronter for å redusere vår påvirkning, både i verdikjeden og vår egen virksomhet. Dette støttes av vårt sertifiserte miljøstyringssystem i henhold til ISO14001.

 

Sertifikat ISO14001

Sertifikat Miljøfyrtårn

 

Nøytralisere gjennom 100 % klimakompensasjon

I tillegg til å redusere klimaavtrykket, tar vi ansvar for våre utslipp. Vi kompenserer 100 % av klimafotavtrykket vårt, inkludert produktene og tjenestene vi leverer til kundene. Kompensasjon gis gjennom tredjepartsreviderte, CDM- og Gold Standard-sertifiserte prosjekter innen fornybar energi. Som solenergi i India og vindkraft i Honduras. Eller Direct Air Capture på Island som er en ny teknologi som absorberer karbondioksid direkte fra atmosfæren. Les mer om prosjektene nedenfor.

 

prev

Cerro de Hula

Honduras første vindpark.

Phalodi Taluka

Solcellepark i Indias største ørken.

Direct Air Capture

På Island omvandles CO₂ til sten.

next

Vil du vite mer om hvordan vi engasjerer oss i bærekraft?

Vår bærekraftssjef Klara Tengstrand brenner for saker som setter miljø og sosiale forhold høyt på dagsorden. Ta kontakt med Klara, så forteller hun hvordan Office Management har begynt å tenke mer sirkulært.

Chat med oss
Chatten er stengt