O.M Green – vår satsing på miljø og klima

Klimaendringene utgjør en trussel mot økonomien vår, miljøet og samfunnet for øvrig. Vi i Office Management har sluttet oss til SME Climate Commitment og iverksetter umiddelbare tiltak for å:

  1. Halvere utslippene våre til 2030
  2. Nå netto-nullutslipp senest 2050
  3. Årlig rapportere fremgang

Dermed er vi stolte over å bli anerkjent av FN's Race To Zero-kampanje sammen med myndigheter, selskaper, byer, regioner og universiteter rundt i verden med samme oppdrag. Målet vårt er å bli klimapositive fra 2021. Det betyr at vi måler, reduserer og binder karbondioksid som dekker hele verdikjeden vår (scope 1, 2 og 3).

 

Halverte utslipp til 2030

SME Climate Commitment

ISO14001-sertifisert

Mot en sirkulær virksomhet

Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere og tenke nytt rundt tjenestene våre, hvor vi kan gjøre den største forskjellen med vår miljøstrategi. Dette inkluderer blant annet sirkulær forvaltning av maskinvare (utleie, service, oppgradering, gjenbruk og resirkulering), digitisering og digitalisering av våre tjenester og økning av andelen miljømerkede produkter og tjenester.

Office Managements tjenester inkluderer:

  • Produktutvalg av høyeste kvalitet for å møte kundenes behov, gjennom restaurerte eller nye produkter.
  • Utvalg av miljømerkede produkter.
  • Serviceavtale, hvor utstyr blir vedlikeholdt og oppgradert for å utnytte produktenes fulle potensiale og forlenge levetiden.
  • Tilbaketagning og håndtering av utstyr i henhold til serviceavtale.

Halvere til 2030

Halvere i hele verdikjeden

Vi er et Miljøfyrtårn. Det betyr at virksomheten kan dokumentere at strenge kriterier innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt. I tillegg jobber vi på flere fronter for å redusere vår påvirkning, både i verdikjeden og vår egen virksomhet. Dette støttes av vårt sertifiserte miljøstyringssystem i henhold til ISO14001.

 

Sertifikat ISO14001

Sertifikat Miljøfyrtårn

 

Leverandørkrav

Største innflytelse i leverandørkjeden

Over 90 % av klimaavtrykket vårt kommer fra innkjøp av produkter og tjenester. For å halvere avtrykket innen 2030, er det avgjørende at våre leverandører har samme ambisjon. I 2021 oppdaterer vi Leverandørkoden med påvente av dette målet og prosesser for oppfølging.

 

Fossilfri veitransport

Både egne og leverandørers transporter


Alt utstyr fraktes til våre kunder enten gjennom transporter vi kontrollerer selv eller gjennom transporter som håndteres av våre leverandører. Vårt mål er uansett at all veitransport, både egen og ikke-leverandør, skal være fossilfri innen 2030. Dette krever konsensus og samarbeid med alle relevante leverandører.

 

 

Fossilfri bilpark

Elektrifisering og fossilfritt drivstoff

Med en stor salgs- og serviceorganisasjon på hyppige kundebesøk har vi en stabil bilpark. I 2021 utviklet vi en ny bilpolicy der vi går over til elbiler og hybrider når det er mulig. Drivstoffbiler skal kjøres på fornybart drivstoff, for eksempel HVO. Målet er 100 % fossilfri bilpark innen 2028.

 

Tjenestereiser

Prioriterte tjenestereiser og digitale møter

Vi har kunder og kontorer med stor geografisk spredning. Under pandemien lærte vi hvilke muligheter digitale møter innebærer, og å prioritere når reiser er nødvendig. Målet er å begrense våre flyreiser til pandemiens lave nivåer, og alltid velge togreiser og digitale møter der det er mulig.

 

Fornybar energi

Alle kontorer bidrar

Vi har kontorer i Sverige, Norge og Finland. De fleste steder leier vi lokaler og i noen få tilfeller leier vi kontorhotell. De fleste drives av 100 % fornybar energi, med unntak av et lite kontorhotell i vår finske virksomhet. Der fortsetter dialogen. Målet er 100 % fornybar energi på alle kontorer innen 2022.

 

Vil du vite mer om hvordan vi engasjerer oss i bærekraft?

Vår bærekraftssjef Klara Tengstrand brenner for saker som setter miljø og sosiale forhold høyt på dagsorden. Ta kontakt med Klara, så forteller hun hvordan Office Management har begynt å tenke mer sirkulært.

Chat med oss
Chatten er stengt