Ansvarlig virksomhet

Vi ønsker å være en troverdig forretningspartner med langsiktige forretningsforbindelser. Ærlighet og åpenhet skal gjennomsyre samspillet og relasjonene til Office Managements kunder, partnere og leverandører. Hvis vi ikke kan leve opp til det, risikerer vi selskapets langsiktige forretningsforhold.

 

 

 

Forretningsetikk

Å følge lover og regler er en selvfølge dersom du ønsker å være en seriøs aktør i markedet. Office Management tar avstand fra alle former for uetisk forretningspraksis og korrupsjon. Ingen leder eller ansatt kan motta kompensasjon som kan oppfattes som korrupsjon eller bestikkelse.

Office Managements verdier sammen med selskapets Code of Conduct støtter ansatte til å opptre profesjonelt, med solide etiske prinsipper og høy integritet. Ting som ikke er forbudt kan likevel være upassende, og i tvilstilfeller er regelen at du alltid bør konsultere din nærmeste leder.

I løpet av regnskapsåret 2020 implementerte vi en uavhengig varslerfunksjon gjennom den eksterne partneren WhistleB. Denne funksjonen muliggjør anonym rapportering av eventuelle uregelmessigheter og ivaretar selskapets åpenhet. Håndtering av saker følger selskapets eksisterende varslerprosess.

 

 

 

Ansvarlige innkjøp

Over 90 % av klimapåvirkningen vår kommer fra våre kjøp av produkter og tjenester, som maskinvare, drift, kontorutstyr og forbruksvarer. For å kunne halvere klimafotavtrykket vårt innen 2030, er det avgjørende at våre leverandører har samme ambisjon og endrer i samme tempo. I løpet av 2021 og 2022 vil vi oppdatere våre forventninger gjennom leverandørkoden og prosesser for oppfølging.

Vårt mål er at alle strategiske leverandører skal ha vitenskapelig baserte mål innen 2025 for å halvere sine utslipp innen 2030. Dette er et ambisiøst mål som vi bare kan nå gjennom samarbeid.

 

 

Sikkerhet og personvern

Sikkerhet og integritet er avgjørende for å opprettholde kundenes tillit. Også for å tilfredsstille forretningsgevinsten for kunden i våre tjenestetilbud. Office Management skal drive systematisk informasjonssikkerhetsarbeid basert på ISO 27001-standarden.

  • Kundeløsninger for kundesikkerhet og integritet gjennom komplett systemdokumentasjon og gjennomgang av eksisterende retningslinjer og retningslinjer.
  • O.M.s prosesser og rutiner for kundesikkerhet og integritet.
  • O.M.s prosesser og rutiner for intern sikkerhet og integritet. Systematisk arbeid etter standard ISO27001.

 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med vår CFO Per, så kan han besvare spørsmålene dine.

Chat med oss
Chatten er stengt