Vi i Office Management

Vi er overbevist om at et harmonisk selskap starter med harmoniske ansatte der møter mellom mennesker er avgjørende for en dynamisk arbeidsplass som fremmer ideer. Frihet og ansvar, personlig utvikling og muligheten til å påvirke, er også noe vi setter høyt. 

Vi er veldig stolte over å være Great Place to Work-sertifisert. Det beviser at våre ansatte opplever høy grad av rettferdighet, respekt, troverdighet, stolthet og kameratskap i organisasjonen.

Mangfold og inkludering

Medarbeidere med ulike perspektiver bidrar til en utviklende og innovativ arbeidsplass som er attraktiv for både kunder og ansatte. For oss betyr likeverd og mangfold å ta vare på alle individer og ha et innbydende klima. For eksempel har Office Management tradisjonelt lokket flere menn enn kvinner, men i dag jobber vi aktivt for en jevnere kjønnsfordeling ved å:

  • Gjenspeile mangfoldet i samfunnet over tid
  • Kjønnsfordeling 40/60 til og med 2025
  • 2021: minst 30 % av nye rekrutter skal være kvinner

 

Bærekraftig arbeidsliv

Våre ansatte er vår mest verdifulle ressurs. Å skape en sunn og utviklende arbeidsplass, hvor risiko for yrkesskader og arbeidsrelatert uhelse forebygges, er derfor svært viktig. Det er en del av ledelsen, og våre ledere kurses kontinuerlig i arbeidsmiljø- og helsefremmende tiltak. Vi har også regler som sammen med etiske retningslinjer støtter våre ansatte til å navigere riktig.

Samfunnsengasjement

Vi i Office Management ønsker å støtte og samarbeide med organisasjoner med tiltak som fremmer integrering, barn og idrett. Vi ønsker å gi disse organisasjonene bedre forutsetninger for å utvikle seg lokalt og der de ser at behovet er størst. Les mer om vårt engasjement via knappen nedenfor.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Karin, som er HR-sjef i Office Management. Hun svarer gjerne på spørsmål, hvis du vil vite mer.

Chat med oss
Chatten er stengt